vrijdag 1 juni 2018

Van zelfverbetering naar zelf-begrip. Een leven in flow zonder innerlijk conflict.


Een paar weken geleden had ik een Skype-gesprek met een koppel dat ik een paar jaar geleden ontmoette. Ze zitten midden in een proces van individuele transformatie en ook in een proces van verandering in (versterking van) hun relatie. Het was een leuk en fijn gesprek over de noodzakelijke verandering die nodig waren in de omstandigheden waarin ze beiden in hun leven en werk zitten.

De dag na het inspirerende gesprek dat we hadden, na het doorlezen van wat aantekeningen die ik had gemaakt, begon ik na te denken over dingen die we elkaar vertelden.

Ik herinner me dat ik in mijn leven veel heb gewerkt aan zelfverbetering. Eigenlijk met alles wat maar nodig was en aangeboden werd in en voor de verschillende jobs die ik in het verleden heb gedaan. I dacht dat dat allemaal nodig was om stappen vooruit te zetten in mijn loopbaan. Ook nodig in en voor de persoonlijke relaties die ik had en de verschillende situaties waarin ik in die relaties zat of terecht kwam. Bijvoorbeeld om met mijn nieuwe partner een nieuw samengesteld gezin te runnen. Ik heb veel gestudeerd, veel cursussen en trainingen gevolgd en ben overal voor ‘geslaagd’. Een beetje lachen als ik er nu op terug kijk.

Ik begrijp inmiddels meer en meer en nu pas heel goed dat ik erin geslaagd ben om mezelf te veranderen. Ik ben er van overtuigd dat er met persoonlijke ontwikkeling niets mis is. Dat is voor mij anders dan zelfverbetering.

Zelfverbetering heeft te maken met het stap voor stap jezelf, en vaak zonder er erg in te hebben, veranderen om beter te 'passen' in een situatie waar je mee te maken hebt of in zit. Gerelateerd aan je gezin, werk en/of prive situatie.

In zelfverbetering leer je allerlei vaardigheden, tricks, manieren, strategien en gedrag om je zogenaamde 'sterke en zwakke kanten' te gebruiken om 'successen' of doelen te bereiken. Ook zo’n mooie uitdrukking. Hoezo heb je zwakke kanten? Die zijn juist super sterk. Misschien een andere keer in een blog meer daar over.

Nu achteraf gezien heb ik steeds meer het idee gekregen dat ik eigenlijk niet tevreden was met mezelf. Misschien zelfs jaloers. Ik wil er heel eerlijk over zijn dat ik zelfs wilde dat mijn ouders trots op me waren op alle mogelijke posities (en letterlijk in mijn werk rangen en standen) die mogelijk waren omin mijn carrière te bereiken.

Een continu proces van meer willen bereiken en bereid zijn om mezelf daarvoor te veranderen. Misschien zelfs een omgaan met zelf-intolerantie die alleen maar groter wordt bij elke inspanning die ik heb gedaan om mezelf te veranderen.

Nu begrijp ik dat dit zelfs onderdeel werd van het proces wat voor mijn burn-out zorgde. Elke verandering die je bereikt, gaat altijd gepaard met innerlijk conflict. Dus, continu energie verbruik.

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik de kans kreeg om in Thailand te gaan wonen en werken om mijn Zelf terug te vinden. Niet gestoord door wat de wereld om mij heen misschien wel van me denkt of over me op het internet allemaal over me schrijft. Ik heb me zelf weer terug, ik ben mezelf en uit dat mezelf zijn, deel ik.

Waarom volgde ik dat reguliere en met de paplepel ingegoten 'systeem' van zelfverbetering? Was ik gedoemd om in slaap te vallen met het passief accepteren van alles in mezelf en in mijn omgeving, als ik me onthield van alle pogingen om mezelf te veranderen?

Ik weet nu dat er een heel andere weg is dan harde mezelf pushen enerzijds en onbeweeglijke acceptatie aan de andere kant. Het is de weg van zelfbegrip.

Dit is niet gemakkelijk, zeker niet in de wereld, cultuur en omstandigheden waarin de meesten van ons leven, omdat om te begrijpen en ontdekken wat en wie je bent totale vrijheid vereist. Totale vrijheid van alle drang om wat en wie je bent te veranderen in iets anders.

Als je probeert jezelf juist niet te veranderen, maar jezelf te observeren, al je reacties op mensen en dingen te bestuderen, zonder oordeel, kritiek of de wens om jezelf te hervormen, dan is je waarneming niet-selectief, wijdverspreid, nooit gefixeerd op harde conclusies, altijd open en fris van moment tot moment.

Dan zul je merken dat er iets wonderbaarlijks in je gebeurt. Je ordt overspoeld door het licht en het inzicht van het bewustzijn. Je wordt transparant en past je aan veranderingen aan en dus verandert.

De grote verrassing ... Verandering openbaart zich heel natuurlijk en zonder enige dwang in jezelf en daarmee ook in je omgeving. Maar dat komt niet door je berekenende, rusteloze ego dat voor altijd concurreert, vergelijkt, drukt, predikt, manipuleert in zijn onverdraagzaamheid en zijn ambities. Dat spanning, weerstand en conflict creëet tussen jou en de Natuur (een uitputtend en zelfvernietigend (burn-out voor mij) proces). Je geeft de natuur de vrije hand om gracieus, niet zelfbewust, heel gezond en addaptief, verandering teweeg te brengen. Niet gecorrumpeerd door innerlijke conflicten.

Iets wat ik een leven in flow zonder innerlijke conflicten noem.


Frans Captijn (Gangey Gruma) 

www.captijninsight.com 
captijninsight@gmail.comGeen opmerkingen:

Een reactie posten