vrijdag 27 april 2012

Durf professioneel te improviseren

Speuren naar meesterschap is dan misschien één, vrij durven acteren vanuit je vakmanschap, je kwaliteiten, talenten en verworven competenties is weer wat anders.

Regelmatig hoor, zie en ervaar ik dat er heel veel regels zijn die moeten worden nageleefd. Dat is maar goed ook. Regelmatig worden echter regels klakkeloos voorgeschreven, toegepast en gecontroleerd. Iedere regel heeft dan misschien wel zijn of haar achtergrond maar in een totaal pakket als combinatie toegepast zien velen nut en noodzaak niet meer. Ook hier geldt in mijn ogen dat je als vakman of vakvrouw die regels uitvaardigt en controleert ook het vermogen moet hebben om buiten je eigen speelveld te kijken naar het geheel.   
Vanuit mijn achtergrond in de (inter)nationale wereld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing weet ik dat gezond boeren verstand gebruiken, improviseren en afwijken van sommige van die regels een must is om zaken te kunnen oplossen. Te vreemd heb ik het altijd gevonden dat bijvoorbeeld een brandweerorganisatie zich bij oefenen altijd aan alle regels moet houden maar bij calamiteiten er indien noodzakelijk van mag afwijken. Hoe kun je mensen daar ooit op oefenen als daarop oefenen juist niet mag. Te bang zijn bestuurders en leidinggevenden vaak om uiteindelijk te worden 'afgestraft' of 'afgeschoten' als het nadien, volgens een 'onderzoekscommissie' allemaal niet volgens de regels is verlopen.

Binnen meesterschap pleit ik voor professioneel improviseren. Dat is niet iets van; 'rommel maar een beetje aan...', maar juist; 'versta je vak, je professionaliteit en durf van daaruit in situaties die zich daar voor lenen af te wijken van regels!'.
Ooit heb ik voor een burgemeester, Thijs Wöltgens, mogen werken die mij, vanuit vertrouwen in de professionaliteit van onze organisatie én in mij, aangaf: 'Lossen jullie het maar op, ik leg het wel samen met jullie uit en dek het wel af'.
Dat is fantastisch werken, draagt bij aan meer creativiteit, verantwoorde lef, een hogere kwaliteit van het product én de ontwikkeling van meesterschap.
Of je daarvoor bijgevoegd plaatje moet evenaren blijft natuurlijk een persoonlijke keuze.

Frans


vrijdag 20 april 2012

Toe aan nieuw leiderschap en stoppen met managen?

De meeste mensen zijn er inmiddels wel van overtuigd dat er in de wereld om ons heen wel heel erg veel 'beweging' aanwezig is. Om nu te stellen dat op 21 december 2012 de wereld zal vergaan gaat mij wel iets te ver. Het jaar 2012 uitroepen als algemeen 'doemjaar' ook. Maar toch... we zitten, zo lijkt en voelt het, in een stevige transformatie.

Op zijn zachtst gezegd kun je volgens mij stellen dat we met en in complexe mondiale problemen zitten. Een situatie van chaos die erg onrustig is. De uitwerking daarvan op ieder individueel en/of als organisatie is anders. Toch geven veel mensen aan dat hun toekomst ongewis lijkt. Netwerken houden ons in de greep en alles gaat veel sneller. Zelfs zo snel dat we niet meer alles vanuit ratio kunnen beredeneren. Religies, ethiek, westerse cultuur en ook wetenschappelijke inzichten zijn niet meer toereikend. Veel mensen zijn op zoek naar andere vormen van houvast. We worden gedwongen om steeds meer uit gevoel en intuïtie te leven.

Ook het huidige leiderschap en management staat onder invloed van de huidige roerige tijd. Leiderschap wisselt met de tijd, door wijziging van mensen (samenwerking van verschillende en instroom van nieuwe generaties), taken, omgeving en maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen.

In deze tijd zijn we dan ook hard toe aan tenminste niet één maar twee soorten nieuw leiderschap zo is mijn stelling. Verder ontwikkelt zich een nieuwe vorm van 'management'.

Nieuw leiderschap vergt allereerst het oppakken van persoonlijk leiderschap. Daarnaast het aansturen van organisaties vanuit bezielend leiderschap. 'Managen'? Transformatie, ik noem het ook wel 'Step-stone management', zal steeds verder zijn intrede gaan doen.

Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap staat bij mij voor het nemen van de verantwoording voor je eigen leven. Ken, of ontdek, je missie en zet om die persoonlijke missie waar te maken al je aangeboren talenten en ontwikkelde kwaliteiten op een optimaal samenwerkende manier in. Toon je ware identiteit en leef je ideaal. Mooie woorden, misschien dat je er nooit helemaal komt. Zelf het heft in handen nemen (actie nemen) in plaats van te blijven denken, te wikken en te wegen, uitstellen, naar de best bedoelde adviezen van anderen luisteren in plaats van naar dat stemmetje dat al jaren in jezelf roept, is op zich al leiding nemen over jezelf. Mijn insteek is dat achter ieder mens een idee zit dat door de grote regisseur van je leven is bedacht.
Volg dus jezelf! Ga op zoek naar de inspiratie achter je eigen bouwtekening en het potentieel dat je in je hebt. Je bent leider van jezelf en daarmee niet langer meer ondergeschikt.

Bezielend leiderschap
In de chaotische situaties en ontwikkelingen waarin we zitten en binnen de netwerken waarin we opereren gaan steeds vaker andere elementen dan hiërarchie en macht spelen. Organisaties worden platter, directeuren en managers verdwijnen, het collectief aan medewerkers weet zich zelf, vanuit het netwerk en door hun specialisme, steeds beter te organiseren voor hun taak. Een leider haalt de autoriteit niet langer meer uit de functie maar uit zijn of haar innerlijke kracht, identiteit en dienstbaarheid. 
De nieuwe leider is degene die het collectief hoogste goed, vanuit harmonie en bezieling, naar boven weet te laten komen. Het is niet iemand die de rol van baas speelt maar de natuurlijke geaccepteerde leider (al dan niet voor een bepaalde klus) is. Het is de persoon die kan luisteren zonder direct te oordelen. Die kan enthousiasmeren. Die niet gaat voor overtuigen door debat maar juist de waarde vindt in de dialoog. Hij/zij moet om kunnen gaan met chaos, complexiteit, paradoxen en onzekerheid. Van een nieuwe leider wordt gevraagd om vorm te geven uit dat wat er, vanuit een gezamenlijk te formuleren doel, uit chaos ontstaat. Daarbij zijn niet meer de managers nodig die de deur in algemene zin letterlijk voor medewerkers hebben open staan maar die hun hart voor medewerkersbezieling open hebben staan. Deze leidinggevenden zien waarde in het toelaten van verstilling. In die verstilling vinden ze nieuwe energie en creativiteit. Ze stellen zich niet langer alleen de vraag: 'Wat moet er gedaan worden?' maar veel meer onderzoeken ze en stellen ze zich open voor het antwoord op de vraag: 'Wat wil hier nu gebeuren?'.

Transformatie of 'Step-stone management'
Vanuit deze hierboven voorgestelde ontwikkelingen verwacht ik dat ook steeds minder binnen de zogenaamde SMART en planmatige en dichtgetimmerde kaders gewerkt zal kunnen blijven worden. De complexiteit van dit moment valt haast niet meer met meetbare criteria te beheersen. Het proces vergt (zelf)vertrouwen, inspiratie, creativiteit (laten ontstaan), dienstbaarheid en ophouden met alles onder controle te willen houden. Het is in veel situaties wenselijker om niet langer meer vooraf allerhande plannen van aanpak op te stellen. Het is beter om plannen van aanpak stap voor stap te laten ontstaan. Heel veel invloeden op thema's en projecten veranderen zo snel dat ze vooraf nauwelijks in te calculeren zijn. Die veranderingen zijn nooit klaar en gaan dan ook altijd door. Wie kan er tegenwoordig nog vijf jaar écht objectief vooruit kijken? De praktijk van alle dag heeft dat toch inmiddels wel uitgewezen.Transformatie, het nieuwe 'managen', vraagt om het step by step, steeds vanuit een nieuw ontstane setting met complexiteit, paradoxen en onzekerheid, omgaan met deze opeenvolgende dilemma's in een organisatie en transitie toe te durven laten. Je zou dat 'Step-stone management' kunnen noemen.

Frans Captijn

vrijdag 13 april 2012

Op je innerlijk kompas bij Villa-Asia

Ik ren dus ik ben! Zo is dat. Waar je naar toe, achteraan, op vooruit of voor weg loopt is lang niet altijd helder. Laat staan waarom je dat doet...

Natuurlijk spelen je verantwoordelijkheid, jezelf manifesteren, 'brood op de plank' houden en je 'zekerheden' veilig stellen, grote rollen. Immers het is heel normaal om in te zetten op 'lekker' leven. Je weet immers meestal nooit vooraf hoe lang dat nog duurt en je hebt de garantie dat je niets kunt meenemen.

Vanuit onze workshops, werk(retraite) programma's, individuele begeleiding en buddy-trajecten ben ik er inmiddels wel achter dat door dat rennen en moeten het échte 'lekkere' van dat leven bij velen vaak ver te zoeken is. Ze zijn bijvoorbeeld alleen al het grootste gedeelte van hun tijd met hun gedachten bezig met het verleden en met de toekomst en slechts weinig met het, op datzelfde moment, juist genieten van het leven. De aandacht is daar nauwelijks bij.

Doe je wel eens een keer helemaal niets?  De boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh zegt in de film 'Steps of Mindfulness': 'Als we 10 minuten of een kwartiertje vrij tijd hebben weten we niet wat we moeten doen. We zijn bang om in onszelf te gaan omdat we het idee hebben dat het daar niet prettig is. We denken er liever niet aan en lopen er liever voor weg. We pakken een tijdschrift of we grijpen onze telefoon of organizer of gaan gelijk weer ergens naar toe of iets doen. Er zijn veel manieren om aan onszelf te ontsnappen.'

Villa-Asia, speurtocht en transitie naar meesterschap in en van mensen & organisaties... Daar sta je eens even stil. De ervaring is in het begin vreemd om je digitale ondersteunende middelen waar je zo aan gewend bent eens even niet te gebruiken. Het went overigens snel. Je wordt ook niet gestoord. Je of jullie zijn aangewezen op je of jullie innerlijke kompas. Dat geeft bewust inzicht in wat er onbewust leeft en geeft je van binnen uit stabiliteit. Je ontdekt daar antwoorden, richting en/of oplossingen vanuit je of jullie zelf mee.

In die tijd en met jouw of jullie kompas kijk je naar de eigen situatie. Thich Nhat Hanh geeft aan: 'Je hebt een afspraak met het leven. Die afspraak is op dit moment. Als je dat voorbij laat gaan mis je de afspraak met je leven. Je loopt vaak weg voor jezelf omdat er onrust in je heerst en omdat je soms onbewust slachtoffer bent van haat en jaloezie. Je zoekt het geluk altijd buiten jezelf terwijl je het juist in jezelf kunt vinden.'

Villa-Asia laat je kennis maken met jouw innerlijk kompas. Niet alleen tijdens de programma's maar als handvat ook voor gebruik nadien. Daardoor ben je gewoon wie je bent en hoef je niet of slechts met aandacht te rennen. Een prettigere ervaring van 'lekker' leven. Een soort van up-date met 'weg van de snelweg' van je gps.

Een eerste indruk van de omgeving van Villa-Asia?


Voel je van harte welkom bij ons om je of jullie eigen speurtocht aan te gaan!

Frans Captijn


 

vrijdag 6 april 2012

Heb jij het lef om je ideaal te leven?

Leef jij hoe de buitenwereld vindt dat dat voor jou hoort? Leef je je passie of leef je, sterker nog, je ideaal? Heb je er eigenlijk ooit al eens bij stilgestaan wat jouw ideaal of levensmissie is?

Heel veel mensen voelen zich, ondanks dat ze gezond zijn, in het werk dat ze doen of in het leven dat ze leven niet optimaal in hun vel. Ze leven en werken niet vanuit hun diepste motieven. Vaak ook zetten ze niet al hun meest geëigende talenten in. Een stemmetje in hen geeft al lange tijd signalen af dat het beter kan of zelfs moet maar toch...
De confrontatie met de gedachten wat de consequenties en mogelijke gevolgen allemaal zouden kunnen zijn bij het opvolgen van die roep maakt wel heel bang.

In mijn beleving kun je pas echt happy in je leven en werk zijn als je al jouw talenten vrij en creatief kunt inzetten voor dat wat je missie is. Om me heen zie en ervaar ik veel mensen die het contact met hun droom zijn kwijt geraakt en op basis van ratio (en soms ook angst voor het onbekende) maar gaan voor 'second best'. Daarmee doe je niet alleen jezelf maar ook je omgeving uiteindelijk heel veel tekort.

O.k. het vergt in veel situaties veel lef om stappen te zetten om je ideaal te leven. Je omgeving stelt zo zijn eisen (vermoed je) en ons denken in on-mogelijkheden en bedreigingen is werkelijk perfect ontwikkeld. Aarzelingen te over... Vasthouden uit loyaliteit, zorg om en verantwoordelijkheid voor het gezin, financiële overwegingen, wachten op economisch berere tijden, of bijvoorbeeld je zelfbeeld.

Aarzelingen zetten aan tot afstel of tenminste uitstel. Osho geeft aan: Ons verstand zal zeggen: 'Morgen. Wachten. Laten we er eerst over nadenken.' 
Met denken kom je nooit tot een beslissing. Echt leven is alleen mogelijk zonder besluiteloosheid en zonder een altijd maar vast houden aan overtuigingen. Je blijft anders altijd slechts een toeschouwer en neemt nergens aan deel.

Je wil eerst nieuwe zekerheden voor je de oude durft los te laten. Je blijft dus zitten waar je zit. Maar zo werkt het, als je gaat voor je ideaal en je missie volgt, niet. Dan werkt het juist omgekeerd. Dan moet je het lef hebben om het onvruchtbare los te laten, voordat (misschien zelfs wel zodat), er ruimte voor iets nieuws ontstaat.

Daartussen ligt vaak een zoektocht. Een speurtocht naar persoonlijk meesterschap. Jouw reis van de held waarin je na enige aarzeling op pad gaat met een opdracht. Onderweg de draak (een aantal beproevingen en blokkades) overwint en met jouw schat (inzicht of boodschap) terug keert om te groeien door te delen.

De eerder genoemde argumenten om, als second best, te blijven vasthouden aan dat wat je hebt blijken oneigenlijk te zijn als je de moed hebt om tegen je hoofd in, je hart te volgen. Als je altijd blijft doen wat de deed krijg je ook altijd weer dat wat je kreeg...

Je zult je comfortzône eens even moeten verlaten en op reis durven gaan om jouw schat te vinden, te ervaren én voor jezelf en anderen te openen. Daar wordt je blij van en zeg je JA tegen.

Villa-Asia biedt je de unieke mogelijkheid om je hierbij te ondersteunen. Er is zelfs een speciaal werkretraiteprogramma voor ontwikkeld.

Zegt je verstand op voorhand hiertegen nee? Dan is het misschien nog even wachten en is de roep nog niet groot genoeg...

Ik wens je in ieder geval toe dat je je hart volgt en op jouw manier stappen zet om hoe dan ook wat vaker te luisteren naar dat stemmetje in jezelf (ik praat uit ervaring dat ik dat te lang niet deed) en voor jezelf en je omgeving te kiezen voor 'best'!

Wat je daarbij misschien al kan helpen?
  • Vertrouw in en op je eigen creativiteit en laat die toe
  • Stop met (negatief) oordelen
  • Neem zorgvuldig (als een kind nieuwsgierig en vanuit aanwezige wijsheid) waar en
  • Stel indringende vragen (die beantwoorden aan het doel van je leven).

Frans Captijn