vrijdag 22 juni 2018

Wat is de 'Powerbank' van jouw relatie?

Vorige week haalde ik in mijn blog heel kort aan dat in mijn ogen steeds meer mensen tegenwoordig hun I-Phones of tablets nog slechts zien als hun beste relatie en dat die dingen energie nodig hebben. De batterij van het apparaat zelf lijkt niet toereikend om de dorst van die liefde te kunnen lessen. En dus... levert een zogenaamde 'power bank' de oplossing om deze 'relatie' draaiend te houden. In dat blog vroeg ik me af wat eigenlijk de 'power-bank' van onze liefdesrelaties is?

Toen ik mezelf die vraag stelde, plantte ik een soort zaadje in mijn hoofd om antwoorden op die vraag te vinden. Niet dat ik daar de specialist in ben maar wie weet kan het interessant zijn om mijn gedachten te delen en wie weet helpt het om inzichten te krijgen.

Slechts een paar gedachten en ideeën die in me opkwamen:
# 'All-een' blijven.
Daamee bedoel ik het volgende. Er is een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Eigenliefde (jezelf op de eerste plaats lief hebben, iets dat niet egoistisch is) en aandacht zijn de basissleutels om helemaal één te zijn. Als je niet eerst goed voor jezelf zorgt, hoe kun je er dan 100% voor de wereld om je heen zijn? En ik bedoel niet op een materiële manier. Zelfliefde heeft te maken met het aanpakken van de mogelijkheid om de manager van je eigen leven te zijn. In de meeste gevallen bent je dat niet. Je gedachten zijn de meester en jij volgt slaafs.

Je all-één voelen heeft te maken met een voor jou specifieke en optimale holisitsche balans. De balans van de combinatie van de toestand van je geest, emoties, je fysieke lichaam, spiritualiteit (vermeng dit niet met religie), en de verbinding met je omgeving. En dat laatste heeft te maken met jouw energie-afnemers en energiegevers.

Als jouw zelfliefde overstroomt, kun je die specifieke overvloed aan liefde delen met de wereld om je heen. En als er een liefdesband is tussen partners, is dit een prachtige energie die stroomt en verbinding die aanwezig is. Als er om wat voor reden dan ook geen verbinding meer is, zegt dit niet dat jij en/of je partner uit balans bent/zijn. Je bent en blijft vanuit die basis immers altijd individueel één.

# Communicatie en begrip.
Communicatie is een ware kunst. En meer en meer verliezen we deze kunst en denken we verbonden te zijn. Mindful communicatie leert je op een nieuwsgierige manier luisteren zonder direct te (ver)oordelen. Heel moeilijk om te doen en jawel, je kunt het leren. De kunst van communicatie heeft niets te maken met onze mobiele apparaten van tegenwoordig. Het heeft alles te maken met een face-to-face gesprek. Een echt en oprecht beschikbaar zijn voor elkaar.

Begrip is een andere kunst. Tijdens een bijeenkomst denken we bijvoorbeeld dat als we iets vertellen in relatie tot het thema van de bijeenkomst, mensen naar ons luisteren en proberen te begrijpen wat we zeggen. Meestal is dat niet waar. De tijdspanne die je spreekt wordt gebruikt om hun eigen verhaal op te stellen om, direct nadat jij bent uitgesproken dat verhaal naar buiten te brengen. En het leuke is dat ze alleen denken dat andere mensen dan naar hen luisteren, zodat ze het kunnen en zullen begrijpen. Dit is niet waar. Slechts een of twee 'sleutelwoorden' die mensen horen, zijn voldoende om hun denkproces te starten en hun eigen verhaal opnieuw te maken. Dus hoe zit het met luisteren? De meeste vergaderingen zijn pure tijd en geld verspilling. Pogingen om te overtuigen wat niet te overtuigen is... Het zijn slechts verschillen in inzicht die de wereld misschien wel kleurrijker maken. 

Inzicht is de bereidheid om jezelf zonder oordelen te openen om niet alleen de tijd te nemen om naar het verhaal van iemand anders te luisteren. Je plaatst je in een rol van nieuwsgierige waarnemer. En als oordelende gedachten naar boven komen, kun je ze als een spiegel van jouw eigen achtergrond gebruiken. Het leert je dat jouw waarheid slechts een deel van de (veel grotere) waarheid is.
Begrip heeft alles te maken met het tonen van respect om de grotere waarheid te ontdekken.

# Het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid (Metta)
Dit heeft alles te maken met je basis houding en levensstijl. Voor het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid moet je een hartsverbinding hebben en moet je bereid zijn om je hart te openen om Metta te sturen en te ontvangen. Om hartsenergie willen verbinden. Niet (meer) bang zijn om daarmee schade (of pijn) op te lopen en met de juiste intenties om te verbinden en zelfs als dat nodig mocht zijn te genezen.

# Compassie/mededogen
In mededogen zorg je niet voor, maar draag je zorg over zonder jezelf daarmee op welke manier dan ook in de problemen te brengen. Je blijft in de rol van waarnemer. Thich Nhat Hanh (een populaire Vietnamese Boeddhistische monnik/leraar) legt uit dat mededogen een werkwoord is. Beschikbaar zijn om (slechts) te luisteren, om als dat nodig te zorgen. Iets dat anders is dan jouw invulling te geven aan een situatie die er is. Je laat alleen zien dat je er bent, beschikbaar bent indien daar om gevraagd wordt. Niet om te handelen vanuit dat wat jij vindt dat de beste oplossing is).
Compassie is gevoelig en verbonden zijn, maar zonder jezelf daarmee persoonlijk leed aan te doen. Een arts moet bijvoorbeeld mededogen tonen, maar hij hoeft niet te lijden (medelijden) onder zijn patiënten. Als de dokter immers daar onder lijdt, kan hij niet helpen.

# Plezier /vreugde
Als er geen vreugde is in een relatie, is de relatie dood. Vreugde om samen te zijn, om speels en helemaal jezelf te zijn en je geaccepteerd te voelen, om elkaar dieper en dieper te leren kennen en te verkennen. Vreugde in creatief en gelukkig zijn met elkaar. Een sensuele en opwindende ontdekkingsreis in het uitdagen van elkaars gedachten, harten, zielen en lichamen. Er is altijd meer te leren en te ontdekken, tenzij je 'luiheid' het overneemt, omdat wat ooit je soulmate was, is niet meer je uitdagende interesse...

# Inclusiviteit.
Onvoorwaardelijk de ander accepteren zoals hij / zij is met zijn / haar hele programmering, gewoonten en handelen. Niet altijd een gemakkelijke taak kan ik je vertellen.

Net als de powerbanken voor onze mobiele apparaten hebben de 'powerbanks' voor relaties vele vormen, kenmerken, verbindingvereisen, stroomvereisten en prijzen ...

Investeer om jouw 'beste product' te vinden voor de 'beste prijs'. Je bent het (beiden) meer dan waard.


Frans Captijn (Gangey Gruma) 

www.captijninsight.com 
captijninsight@gmail.comGeen opmerkingen:

Een reactie posten