vrijdag 25 december 2015

School bereidt je niet voor op het leven. Thaise scholen hebben een andere aanpak.

Een paar weken geleden ontmoette ik in mijn werk een man uit Amerika. Hij vertelde me dat zijn zoon en dochter beiden een universitaire opleiding hadden afgerond. Hij was er trots op. Zijn gevoel was alleen inmiddels erg dubbel daarover. Zijn twee kinderen worstelde met veel problemen in hun leven. Naar zijn idee waren ze, ondanks hun goede opleiding niet voorbereid op het leven van hun leven. 

"Nu ze een paar jaar aan het werk zijn hebben ze allebei ontdekt dat ze in een system functioneren. Ze hebben in een specifieke richting kennis opgebouwd om dat systeem te dienen maar hebben geen enkele levensles opgedaan. Ze hebben zo veel jaren gestudeerd maar tijdens die studies hebben ze niet geleerd hoe ze met het leven moeten omgaan. Het belangrijkste in het leven is om er wat van te maken. School bereidt je niet op het leven voor. Er zijn voorbereide richtingen die je kunt kiezen maar meestal dienen die niet alle talenten die in individuele kinderen aanwezig zijn.

Ouders, voor zover ze al levenservaring hebben, zijn minder dan ooit beschikbaar om hun kinderen levenslessen bij te brengen. Ze zijn te druk met het verdienen van het geld dat ze nodig hebben om hun gekozen levensstijl te bekostigen. Een stijl waarvan ze denken dat het ze het meeste geluk oplevert. Op zeer jonge leeftijd gaan kinderen al naar de kinderopvang. Er is geen of onvoldoende tijd voor kinderen om zich in het leven te ontwikkelen. De ‘Straat Universiteit’, als de plek om levenslessen te leren, verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Het school systeem draait om lees, herinner en herhaal. Digitale ‘baby sitters’ en ‘au-pairs’ houden kinderen bezig zodat ze hun ouders zo min mogelijk in hun digitale ritme verstoren. Maar levenservaring opdoen…? Basis vaardigheden om te overleven en veilig te blijven zijn in de meeste schoolsystemen niet aanwezig. Steeds minder veerkracht, om zich te kunnen aanpassen aan dat wat leven heet, is aanwezig.”

Toen ik naar zijn verhaal luisterde herkende ik er veel in. In mijn beleving zijn scholen voor het merendeel in onze zogenaamde geciviliseerde wereld bezig kinderen voor te bereiden om het systeem te dienen. Soms denk ik zelfs wel eens dat we niet meer zijn dan ons Burgerservicenummer om geld in het laadje van dat systeem te kruien. En natuurlijk, als je deel uit maakt van een groep dan moet je op een nette manier je bijdrage aan de groep leveren. Maar waar leer je levens vaardigheden en kun je al je talenten ontwikkelen. Ik denk dat deze Amerikaanse gast niet helemaal de plank mis sloeg met zijn verhaal.  

Scouting is in Thailand deel van het basis les programma.  
Thailand geeft een manier hoe scholen weldegelijk meer op het leven kunt inspelen. Ze hebben Scouting als verplicht onderdeel in het lesprogramma. Het is er voor jongens en meisjes ongeacht religie en afkomst. Scouting op school staat zowel bij de Thaise overheid als de bevolking hoog in het vaandel. Zelfs de leden van de Koninklijke familie zijn hooggeplaatste en zeer betrokken leden. Koning Bhumibol (Rama IX), is de hoofd Scout en beschermheer. Onder zijn beschermheerschap is scouting in Thailand gefloreerd. Scouting ontwikkelt steeds meer programma die inspelen op de wensen van de jeugd en van het land zelf.

Scholen in Thailand mogen zelf hun reguliere Scout dag van de week kiezen. De studenten komen dan in hun scout uniform naar school. Na het ochtendprotocol is er dan inspectie. In de dag komen de scouts als groep of troep of als jaargroep bijeen. Ze leren door praktijk oefeningen en van theorie.
Al de activiteiten zijn gericht op weerbaarheid van het individu en dienstbaarheid aan de samenleving. Gekoppeld aan de fundamenten van scouting. Ze vormen een uitdaging voor een goede fysieke conditie, opbouw van sociale vaardigheden en een goed moraal. Scouting levert de studenten een basis om goede burgers te worden die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor hun familie en voor de samenleving.

Omdat Scouting vast en verplicht onderdeel van het schoolprogramma is, moeten de studenten aan het eind van ieder semester examen doen.

Thaise Scouts nemen ook deel aan een grote variëteit van opleidingsactiviteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van het land en in relatie tot openbare dienstverlening. Het helpen van het opruimen van openbare ruimtes, eerste hulp bij ongelukken, optreden als verkeersregelaar, ondersteuning bij rampen, en natuur en milieu.

Thaise Scouting heeft veel publiciteit gekregen vanwege zijn indrukwekkende werk tijdens noodsituaties zoals het optreden als ambulance- en eerste hulp teams, het helpen van de brandweer en het assisteren bij overstromingen.

Ik ben blij dat mijn kinderen een aantal jaren ook op scouting hebben gezeten. Trots ben ik op de mensen die hun tijd en energie stoppen in het begeleiden van deze groepen jeugd. Ik denk noodzakelijk om het steeds grotere gat te overbruggen in het niet of onvoldoende leren hoe te (over) leven in het leven


Frans Captijn
www.captijninsight.com

vrijdag 18 december 2015

De profielfoto's staan weer op 'normaal'. Als je je vijanden vermoordt verandert de wereld.

Op de avond van 13 november 2015, waren er een serie gecoördineerde terroristische aanslagen in Parijs en haar noordelijke voorstad Saint-Denis. De terroristen doodde130 mensen. Er waren 368 gewonden. Zeven terroristen kwamen bij de aanslagen ook om. Wikipedia meldt dat de aanslagen de meest dodelijke in Frankrijk waren sinds de tweede Wereld oorlog, en de meest dodelijke in de Europese Unie sinds de trein aanslagen in Madrid in 2004.

Mensen over de hele wereld reageerde geschokt. Is dit de wereld waarin we leven? Wat betekent dit voor onze vrijheid? Veel debat en dialoog over dit thema. Moeten we doorgaan met onszelf beveiligen om ons nog vrij te voelen?
Heel veel uitingen van afgunst en gedachtensteun richting Frankrijk en Parijs om ons medeleven te betuigen. Om te laten zien dat we schouder aan schouder staan in de strijd tegen terrorisme. Een van die uitingen was het veranderen van onze profielfoto op de sociale media. Door deze uiting gaven we aan wat we in ieder geval niet willen. De meeste foto’s staan al weer op ‘normaal’. Het heeft de wereld niet veranderd en de wereld draait door. En toch... De wereld heeft weldegelijk een verandering nodig. Maar…

De wereld kan zelf helemaal niet veranderen. Alleen wij kunnen het verschil maken. Wij kunnen de wereld veranderen door ons gedrag, onze opstelling en houding, onze acties. Iedere actie drukt een stempel. Probeer hier bij iedere actie eens iets bewuster van te zijn.

Het draait om het doen van goede dingen. In alle religies en levenswijzen is dit de basis. Mensen maken er alleen een rommeltje van door de invulling en hun uitleg die ze er aan geven.


Er wordt je niets meer, en ook niets minder, gevraagd dan slechts JEZELF te zijn. Om al jouw unieke talenten te leven en te delen. Slechts jouw missie te vervullen om daardoor optimaal met elkaar vooruit te komen in de SAMEN-leving. 

Door jezelf te zijn draag je het meest optimale bij. Je positie in de maatschappij maakt daarbij helemaal niet uit. 

We kunnen de hele wereld niet op onze schouders nemen. Dat wordt ook door niemand aan ons gevraagd. We kunnen alleen maar klein beginnen. In en met onszelf, in ons gezin, in onze leef en werk omgeving. Van daaruit kan en zal die verandering verder vorm en inhoud krijgen. Als het niet eens mogelijk is om die verandering in onszelf of nabij tot stand te brengen… hoe kunnen we dan in vredesnaam de wereld veranderen.

Keer op keer, bij iedere ramp, aanslag, of wat dan ook onze profielfoto aanpassen geeft weldegelijk iets aan. Veranderen we er ook iets door of mee?

Maak het verschil!
Er is niets mis met het vermoorden van je innerlijke vijanden. Je haat, je ongeduld, je jaloezie, je hebzucht, je kortzichtigheid van het bestaan van uitsluitend jouw waarheid, je drang naar nog beter zijn dan je al lang bent, etc.. Met dat type vermoorden veranderen we de wereld meer dan we misschien denken. Wees jezelf, leef en deel je talenten. Niets meer en niets minder. 

Alleen als we zelf en samen het goede voorbeeld geven in deze vooral ook prachtige wereld, kunnen we die wereld veranderen en mooier maken. Goed voor onszelf, voor onze omgeving en voor de mensen die na ons komen.

Misschien een aardige gedachte tijdens de ‘licht’ dagen die Kerstmis heten.

Een goede kerst, wellicht de start van nog iets veel mooiers, gewenst.Frans Captijn
www.captijninsight.com

vrijdag 11 december 2015

Meer levensenergie? Verbind je levensritme.

Er bestaat een lied met de titel: The rhythm of life: Het refrein van dit lied is;

"For the rhythm of life is a powerful beat,
puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet!
Rhythm on the inside, rhythm on the street,
and the rhythm of life is a powerful beat!" 

Heb je er ooit bij stil gestaan dat we met ons levensritme over het algemeen precies tegen het ritme van de natuur in gaan. We laten daardoor heel veel vrij beschikbare energie in de seizoenen voor onszelf liggen.

We zijn ons niet bewust van dit tegen de stroom van energie op zwemmen en proberen het hele jaar door te bloeien. Dat is niet eens mogelijk en kost zeeën van energie. Eigenlijk putten we onszelf, zonder er überhaupt erg in te hebben, uit.

Je kunt alleen maar vrij bloeien als je vooraf ook voldoende tijd hebt genomen om op te laden en los te laten. Leef jij je leven in verbinding met de ritmes die de natuur je aanbiedt? Als je het ritme van de natuur, de seizoenen, meer begrijpt en bij dat vrije aanbod jouw levensritme aan sluit, maak je voor jezelf leven stukken gemakkelijker en energie rijker. Wees je bewust en maak gebruik van de natuurlijke periodes van bloei en die van loslaten en rust.

Het Boeddhisme leert dat er een voortdurende cirkel van (door)leven is (Dhama cirkel). Deze cyclus toont dat er een voortdurend opkomen, blinken en verzinken in alles is. Daaronder een altijd aanwezige en ondersteunende energiestroom van willen groeien.

In diezelfde periode kunnen we ook het ritme van onze seizoenen vinden. Lente (en het eerste gedeelte van de zomer) als opkomen, zomer (en het eerste deel van de herfst) als blinken en het tweede deel van de herfst en de winter als verzinken. En elk seizoen heeft ook weer de vier seizoenen in zich. Zo kennen we de lenteperiode van de lente, de zomerperiode van de lente, de herfstperiode van de lente en de winterperiode van de lente. Om door te stromen in de lenteperiode van de zomer, enz..

In de zomer zijn de dagen lang en de nachten kort. In het Boeddhisme is de dag - met name de zon – verbonden met de kleur goud. De hoogst energetische kleur. Goud is verbonden met ‘aktie’.
In de winter zijn de dagen kort en de nachten lang. De nacht – met name de maan - is in het Boeddhisme gekoppeld aan de kleur zilver. Zilver is verbonden met loslaten, rust en het opbouwen van innerlijke wijsheid.

Hoe vreemd is het dan als we ons eigen gedrag en levensritme bekijken. We rennen ons leven en noemen dat nog steeds leven. Als het vrije aanbod van energie in de natuur hoog is, de zomerperiode, dan nemen we vrij om te rusten. In de winter werken we langere dagen en eten over het algemeen meer en energierijker voedsel. De climax in productiviteit leggen we meestal in de maand december. Alsof de wereld dan vergaat. Alles moet op het laatste moment worden geregeld en af. December is bedoeld een maand van rust en voorbereiding te zijn en niet een maand van stress.

Eind november was hier een grote groep met gasten uit Hongkong. Ze brachten hun eigen yoga docente mee.
Toen ik bij toeval haar drukke jaar schema aan trof stond daarop: 5 december [naam van de docente] neem ik vrije tijd om in contact met de natuur te zijn… 27 december is het tijd om met alles te stoppen en even terug te keren naar de kern van het leven.”.

Toen ik haar er naar vroeg vertelde ze me dat ze dit eigenlijk al heel veel jaar achtereen deed om in contact met de natuur en haar gezondheid te blijven. Om op te laden in verbinding met het seizoen.

Het einde van de herfst is het gemakkelijkste moment om los te laten. Doordat een boom, zonder enige moeite, de bladeren laat vallen geeft het aan de takken ruimte voor nieuw leven. Je kunt het zien als de kans geven voor nieuwe creatieve ideeën, oude vriendschappen laten vallen om nieuwe vriendschappen te laten ontstaan etc.. Je geeft ruimte voor veranderingen en daarmee sta je op een natuurlijke manier groei toe. 
Eind december, (de winterperiode van de winter) was het echt de tijd om te stoppen om zich bewust weer te verbinden met dat - de kern - waar het leven om draait. Een natuurlijke beweging in verbinding met de natuur.

Je voelt je het hele jaar door energieker en vrijer als je jouw levensritme koppelt aan de levensritme van de seizoenen. Een eenvoudige en gezonde beslissing.


Frans Captijn
www.captijninsight.com

vrijdag 4 december 2015

Waar heb je geleerd adem te halen? Je bron van leven. Leef langer, begin adem te halen!

Is het niet vreemd om bij deze vraag stil te staan? Heb je er ooit bij stil gestaan? Je haalt 'gewoon' adem. Meestal ben je je er "uberhaupt niet van bewust. Je hebt het ook nooit geleerd. Zonder er erg in te hebben is het je basis 'oorzaak' van leven. Als je geboren wordt dan begin je er mee. Als je dood gaat dan blaas je als laatste je adem uit.

Adem halen is de bron van je leven. Ooit bij stil gestaan? Heel veel studies tonen je aan dat je ongeveer drie weken zonder eten kunt, ongeveer een week zonder water maar slechts twee tot drie minuten zonder lucht (zuurstof). Goed om eens een keer stil te staan bij je ademhaling. Verzorg je die periodiek net zoals je je lichaam verzorgt? Waar heb je ooit geleerd om adem te halen en hoe dat te doen? Wat spiegelt je ademhalingspatroon je? Wat zegt het? Kun je leren om (weer) adem te halen? 

Neem eens wat tijd om je gewaar te worden van hoe jij ademt. Waar je ademhaling plaats vindt. Hoe lucht door je mond of neus je luchtpijp instroomt en je longen aan raakt. Je middenrif beweegt. Let er eens bewust op. Je hebt eigenlijk geen idee van hoe dit je hele leven lang al gebeurt. Observeer het, je kunt het niet veranderen. De interactie van de basis elementen waarvan we eigenlijk geen idee hebben van hoe die dingen gebeuren. Ze gebeuren gewoon. Een continue golfbeweging van innemen en laten gaan. Tot nu toe je hele leven lang al. 

Ik ben al drie keer in mijn leven op de 'eerste hulp'  van het ziekenhuis geweest met een vermeende hartaanval. Ik had het (gelukkig) mis (Ik vertrouw dat ik nog iets meer in dit leven te brengen heb). Het enige dat er gebeurde was mijn fysieke confrontatie met een verkeerd ademhaling patroon. Overigens signalen die je, vroeg genoeg, serieus zou kunnen nemen om veranderingen aan te brengen in je levens- en werk omstandigheden en situatie. Ik had er een ongeluk voor nodig om me wakker te maken. 

Mijn achtergrond is die van Master in Crisis and Disaster Management. Wat ik nooit leerde was hoe op een juiste manier adem te halen. Wel leerde ik om mijn management team leden, als het op cruciale beslissingen aan kwam, te observeren op hun ademhaling. 
Wetenschappelijk bewezen is dat:
# Als mensen ongeveer 4 – 6 keer per minuut ademhalen, je er van uit mag gaan dat ze kalm zijn en weten wat ze doen.
# Als ze tussen de 7 – 15 keer per minuut ademhalen dan zijn ze onrustig maar kunnen ze nog steeds bewust zijn van dat wat ze doen. 
# Halen ze tussen de 16 – 20 keer per minuut adem dan zijn ze niet alleen onrustig maar ook niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen. 
# Meer dan 20 keer ademhalen per minuut geeft aan dat ze onkontroleerbaar zijn. Hun stress niveau is te hoog en ze zijn niet meer in staat om nog juiste beslissingen te kunnen nemen. 

Tijdelijke stress is geen probleem. In sommige situaties kan het zelfs gezond zijn. Langdurige stress daarentegen is 'killing'. Je meer bewust zijn van je ademhaling kan je redden. Laad je tijdig op en/of verander je levensstijl. 

Ademhalingsoefeningen in meditatie en yoga kunnen je helpen om je opnieuw te verbinden met je basis bron van leven. Daar is niets moeilijks aan. Meer dan genoeg ademhalings- / pranayama oefeningen kun je op Youtube vinden. 

Een paar weken geleden vroeg een internationale student me om hulpmiddelen om zijn angst om in het openbaar te spreken te overwinnen. Ademhalingsoefeningen hielpen hem. Gewoon als 'school voorbeeld' . 

Wees je meer bewust van je ademhaling en verbind je er mee. Ontdek hoe je je ademhaling zinvol kunt gebruiken om gezonder en meer betrokken je leven te leven. Gebruik je ademhalingspatroon als een spiegel voor jezelf om te kijken of je wel betrokken bent bij de dingen die je doet of die je moet gaan doen. Gebruik het tijdig als signaal om je levens / werk (stijl) te veranderen. 

Je meer bewust zijn van ademen. Jouw leven is het meer dan waard. 


Frans Captijn
www.captijninsight.com