vrijdag 24 februari 2017

Ontdek en bevrijd je seksuele energie en ga (nog) vrijer en meer in verbinding LEVEN.

Vandaag komt er, hier waar ik woon en werk in Thailand, weer een eind aan een Tantra retraite/workshop. 53 Gasten namen er aan deel. Wat ogenschijnlijk eerst leek op een yoga programma ontwikkelde zich meer en meer (en uiteindelijk) in een Tantra programma en ervaring. En een ervaring was het.

Er werd in de ochtend, de middag en avond gewerkt en gebrek aan energie en inzet van de deelnemers was niet te bespeuren. Het was een grote bevrijding in verbinding.

Hoe werkt dat en waarom ervaren de meeste mensen dit niet?
Om met het laatste te beginnen. Je innerlijke databank of je programmering, - vanuit de beste intenties van anderen - gevormd door je opvoeding, cultuur, religie, verwachtingspatronen van anderen en niet te vergeten ervaringen (vaak beschadigingen) in je leven, houden je af van het jezelf volledig over geven aan oprechte en warme intense verbinding, bezieling en intimiteit in contacten met anderen.  

In iedereen heerst het verlangen naar diepere intimiteit in het leven en warmere verbindingen in  vriendschappen en het grote palet in en van verschillende soorten van relaties. We hebben geleerd ons te schamen voor deze overigens meer dan gewone zaak om ons in onze omgang met anderen diep(er) te verbinden. Schaamte is de nummer één die ons af houdt van onze evolutie om steeds meer gewoon ons diepste en beste zelf te zijn en te delen.
We schamen ons voor ons lichaam. We schamen ons voor onze emoties en kwetsbaarheid. En al die schaamte zorgt er voor dat we ons leven (te) klein en zwart-wit houden. Tantra kan ons leren om uit die hokjes te stappen en kleurrijker te gaan leven.

En stop alsjeblieft met direct een label te plakken. Tantra gaat niet alleen maar over seks. Er zijn helaas nog steeds heel veel misverstanden. Wat tantra echt is gaat zo veel dieper en is zo veel groter dan alleen seks. Tantra heeft effecten op alle gebieden van ons leven, of je het weet of niet.

Het helpt je om verbindingen aan te gaan tussen je lichaam, je geest en je spiritualiteit (geen religie). Allerhande cursussen en trainingen leren je om je denken te veranderen, om je dat waar je aan gewend bent om in te geloven onder de loep te nemen. Ze besteden echter niet of nauwelijks aandacht aan je lichaam - en in het bijzonder onze zintuigen - als onderdeel van de holistische aanpak met betrekking tot het ons met onszelf en met anderen verbinden. Tantra brengt je lichaam weer in beeld en maakt je aanwezigheid en betrokkenheid sterker. Het draait als basis allemaal om het jezelf als het ware laten ontwaken door een intense beleving van het gebruik van je zintuigen. Het ontdekken van de juwelen van je levendigheid noem ik het in ons programma.

We hebben die diepere verlangens opgesloten in ons lichaam. De meesten van ons hebben geleerd om zich los te koppelen van hun lichaam vanuit schaamte. Om vooral al die natuurlijke sensaties niet toe te laten en daarmee ons leven tot op zekere hoogte te verlammen. Verlamming in je relaties of dat nu romantische relaties, familierelaties, vriendschappen en het ergste nog van alles de relatie met jezelf is. Ben jij het niet waard om vanuit respect en bezieling bemind te worden en jouw diepere, warmere en seksuele energie aan te wenden om verbindingen met anderen aan te gaan?

Tantra ontsteekt de ziel en biedt haar de mogelijkheid om het lichaam te ervaren door middel van aanraking, smaak en geur en al je andere zintuigen. Het brengt je het bewust zijn van en verbonden zijn met de energie die deze sensaties je leveren. Dat kun je individueel beleven en kun je in het bijzonder met een ander delen. Tantra zal je dat gevoel en die diepere verbondenheid in relaties weer terug geven. Gerespecteerde relaties terugwinnen.
Tantra leert je ook je blokkades in intimiteit en schaamte, nog steeds tot een door jouzelf geaccepteerd niveau, te verlagen of vrij te geven. Het maakt je meer en op een natuurlijke manier aanwezig en betrokken in verbinding met anderen. Wanneer je altijd maar vast blijft zitten in het denken in je hoofd, en je lichaam niet of nauwelijks inzet in verbinding maken, kun je je af vragen hoe intens die verbinding dan wel is. Ben je dan immers feitelijk niet steeds bezig met het juist bewust of onbewust creeren van afstand?

Als jij je seksuele energie in jezelf toe laat ben je energieker, veel en veel meer alert, verbonden en ook nog eens aantrekkelijk. Het is immers iets heel natuurlijks. Door er te veel rationeel over na te denken beperken we de positieve energie die het ons kan leveren en sluiten we onze emoties en intuïtie meer en meer af. Seksuele energie kun je op zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel als ook op spiritueel niveau beleven en vanuit die beleving vanzelfsprekend ook uiten. Seksuele energie levert als basis plezier op en dat plezier ervaar je meestal ook in je dagelijks leven.

En die intense plezierbeleving van deze energie kun je gewoonweg en op iedere leeftijd leren (omdat je het nooit geleerd hebt en het niet leeftijd afhankelijk is).

Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?
Tantra, intimiteit en gerespecteerde seksualiteit sluit wellicht (nog) niet helemaal aan bij jouw comfort zone. Hoe raar het ook op het eerste gezicht klinkt, je bent aan de slag met jezelf te ontdekken. Niet egoïstisch. Dat gebeurt op een creatieve manier waarbij je (althans bij ons) gewoon losse katoenen kleding draagt en ook aan houdt. En ook hier speelt mindfulness (de energie om 100% met al je zintuigen verbonden te zijn met dat wat je doet) een prominente rol. Er wordt gewerkt met meditatie, visualisatie, imaginatie, muziek (zang en mantra’s), geluid (vibraties en harmonics door Tibetaanse klankschalen, Ghantas, Tingshas en gongs), dans, aanraking, ademhalingstechniek, lichaamswerk (Kundalini yoga), massage, etc.. Alles met als bedoeling om allereerst jezelf te ontdekken. Vanuit die ontdekking ervaar je wat jij van jezelf (of aanvullend ook van een ander) nodig hebt om die innerlijke energie stroom toe te laten. Emoties/blokkades worden zichtbaar en leer je vanuit jezelf toe te laten en los te laten. 

Ken je eigenlijk wel jezelf? Mijn / onze ervaring is dat mensen over het algemeen niet eens hun buitenkant kennen. Dat deel dat je van jezelf in een spiegel kunt zien. Laat staan de uniekheid die je allemaal in jezelf van binnen mee draagt. Laat staan bijvoorbeeld de ervaring van een intens sensuele aanraking.

En juist daarin zitten de ontdekkingen in die andere energie flow en beleving van meer vrijheid en een totaal andere bezielende en oprechte verbinding. Dat is de grootse cadeau van leerervaring aan jezelf en aan de wereld van relaties om je heen.

Geweldig om in zo’n week een totale energie verschuiving niet alleen in de deelnemers zelf maar ook in hun directe omgeving (de plek waar ik woon en werk) mee te maken en te be-leven.
Waardevol (en ik kijk er naar uit) om te organiseren.


Frans Captijn

www.captijninsight.com


vrijdag 17 februari 2017

Slapen als meditatie? Hoe werkt dat (en nog veel meer). Wat inzicht vanuit Boeddhistische filosofie.

Eigenlijk best een leuke ervaring. Met ingang van dit jaar heet mijn eerste vroege ochtendklas ‘Boeddhistische filosofie & Meditatie’. En vanaf het eerste moment wordt het drukker en drukker met gasten vanuit allerhande culturen. Het woord meditatie schrikt mensen kennelijk nog vaak een beetje af. Te wollig. En als je in Thailand (of welk Boeddhistisch land dan ook) op vakantie gaat of, zoals hier bij ons aan je lichamelijke of mentale gezondheid wilt werken, dan ben je ook in achtergronden, tradities en gebruiken vanuit de cultuur hier geïnteresseerd.

Ik hoor dan ook al zes weken bijna niet meer het gezegde: “Ik ben vandaag alleen gekomen. Mijn partner mediteert nog in bed”. Heel regelmatig zijn er ook meer mensen die, notabene nog vroeger dan onze yoga, de filosofie en meditatie bijwonen dan die yoga die eigenlijk voor al onze gasten met onze vier inspirerende en vakkundige docenten super uitnodigend is en blijft.

Ik mis dat zinnetje dus meer en meer. Kun je slapen zien als meditatie? En natuurlijk weet ik dat het met een lach op het gezicht vrolijk werd bedoeld.

Het Boeddhisme kent twee soorten van meditatie die eigenlijk niet van elkaar te scheiden zijn. Samatha en Vipassana. Je kunt ze zien als de twee vleugels van een vogel en met slechts één vleugel kan die vogel niet vliegen. Volksstammen mensen komen naar Thailand om de zogenaamde Vipassana meditatie retraiteprogramma’s te volgen. En hoe gek het ook klinkt dat is de tweede stap.

Het begint met Samatha, dat heel grofweg staat voor focus en ontspanning. En die Samatha gaat over in Vipassana, wat globaal staat voor inzicht en verbinding met de ademhaling.

In je bed blijven liggen om nog een uurtje langer te slapen zou je dus kunnen zien als deel van Samatha meditatie. Je kiest toch immers voor ontspanning? En toch, je slaat de plank er mee mis.

Regelmatig krijg ik de vraag van mensen: “Kunt u mij helpen hoe ik mijn voortdurende drukke stroom van gedachten kan stoppen? En nee, beter dat je dat niet doet. Als het verkeerslicht op rood staat nodig ik je echt uit om er over te denken en te stoppen. We hebben geen knop om dat denkproces uit te schakelen. We kunnen leren, en dat is niet een eenmalige bezigheid maar een levenslang verbond met jezelf, om die gedachtestroom te kalmeren. Met meditatie train je je persoonlijke centrale computer, je geest. En net zoals je elke dag je lichaam wast of een douche neemt zo verdient tenminste die geest ook elke dag tenminste een moment je aandacht. Je wilt immers gezond blijven.

En toch hebben we een knop en we staan daar nauwelijks bij stil. De Boeddhistische filosofie leert dat we over 8 bewustzijnstoestanden beschikken. Vijf daarvan, ze worden gemakshalve onze handelsagenten genoemd, schakelen we elke dag zonder er bij stil te staan uit. Die vijf, gedreven door kijken, proeven, voelen, horen en ruiken, kunnen dat alleen maar hier en nu. Je kunt niet in letterlijke zin vooruit kijken of achteruit kijken, niet proeven wat morgen komt of horen hoe de muziek op het feest volgende week klinkt. Die vijf zintuigen verbinden je zuiver en alleen slechts met het nu-moment.
En wat die schakelaar dan is? Zodra je je bed in stapt en gaat slapen dan schakel je die uit. Eigenlijk breng je ze in diepe rust of zeer diepe sluimerstand.

Het zesde zintuig in de Boeddhistische filosofie is onze geest (mano-consciousness). En die geest heeft de eigenschap en het vermogen om zich bezig te houden met het nu, met het verleden en met onze toekomst. Als er geen ‘nu-signalen’ van onze vijf zintuigen binnen komen dan gaat die geest met verleden of toekomst aan de haal. Vaak zonder enig verband. We gaan dromen. De geest kun je immers niet uitschakelen.

Als je je angsten heel diep onderzoekt kom je er uiteindelijk op uit dat je bang bent om dood te gaan. Het geeft ons onze oerdrift om te willen overleven, ons te blijven verbinden met de wereld om ons heen. Als je je bed ’s avonds in stapt, staan de meeste mensen er nooit bij stil dat ze zonder enige angst een groot deel van hun bewustzijn uit schakelen en de verbinding met de wereld om ons heen verbreken en met het grootste gemak de volgende dag misschien niet meer zullen ontwaken. Heel veel verhalen en ervaringen daar mee ken ik. Geen angst om te slapen en af te schakelen, wel om dood te gaan.

Tijdens meditatie blijven al onze zintuigen helemaal bewust werken. Zoals de vlinder die op de foto rust en aandachtig aanwezig blijft. We geven die genoemde groep van vijf echter een andere tijdelijke thuisbasis door ons te focussen (vaak op onze neus tip of onze ademhaling). We proberen onze zintuigen uit de verleidingen te halen en ons te concentreren op ons zelf. Volledig bewust en aandachtig aanwezig dus. En jawel, dat is toch echt anders dan slapen.


Fijn dat meer en meer mensen de waarde ontdekken van meer over deze filosofie te weten te komen en eens even stil te staan bij dat wat er vrij in de aanbieding is om bewuster, met aandacht en een rustiger hoofd van binnen, te LEVEN. 


Frans Captijn

www.captijninsight.com


vrijdag 10 februari 2017

Gebruik je ‘magische’ persoonlijke geneeskracht. Van harte aanbevolen.

Gisteren, 7 weken na mijn ongeluk met mijn rode Yamaha Tricity, kwam ik er acher dat eindelijk mijn scooter gerepareerd was. De kosten bedragen ongeveer een halve nieuwe scooter aan onderdelen en arbeidsloon. En ik ben eigenlijk blij dat te kunnen betalen omdat ik nog steeds leef. Het was immers bijna einde oefening geweest. Er was veel schade, materieel (mijn scooter), lichamelijk en ook best een beetje mentaal (nee niet mijn ego maar toch een aantal weken wat angst, nog meer oplettend en (overigens nog steeds) rustiger rijden.

Vreemd genoeg herstelde mijn lichaam zich sneller in (slechts) 6 weken. Op de spoedeisende eerste hulp van het Lanna Ziekenhuis in Chiang Mai gaf de arts me al aan dat ik wel over veel goed Karma moest beschikken omdat ik weliswaar heel veel schade aan de linkerkant van mijn lijf had opgelopen maar vreemd genoeg niets had gebroken en hij twijfelde of hij wel of niet zou gaan hechten. Hij dacht dat mijn lichaam zich wellicht zelf wel heel goed kon herstellen na de crash mits ik er voldoende aandacht aan de verzorging van de wonden en aan het genezingsproces gaf. We besloten dan ook om niet te hechten. Ik kreeg 5 verschillende medicijnen (en om eerlijk te zijn ik heb er slechts twee voor een periode van drie dagen gebruikt).

Een van mijn buren hielp me met een soort ultrasone behandeling voor mijn linker arm en schouder en met wat ‘persoonlijke gezondheid verantwoordelijkheid anti-bacterie vloeistof’. Zelf begon ik met een persoonlijk (Sjamanistische) genezing protocol in relatie tot positieve en stimulerende energy door gedachten en intenties. Misschien denken enkele mensen nu dat ik werkelijk van de pot gerukt ben met dit zweverige verhaal en helaas niet meer met deze wereld verbonden ben. Denk en veroordeel wat je wil en toch… mijn ‘persoonlijke herstel aanpak’ deed zijn werk binnen (slechts) 6 weken zonder wat voor andere behandeling ook.

Soms denken we dat al dit sort ‘wonderen’ en ‘magische verhalen’ alleen in boeken, zoals de bijbel, of zweverige zelf-hulp boeken worden genoemd. En inderdaad denken en weten velen ook dat er mensen op deze wereld rond lopen met dat soort krachten. Mijn vader was bijvoorbeeld zo iemand. En hij liet mij destijds al zien en voelen dat het helemaal geen enkelingen zijn die over die ‘magie’ beschikken maar dat we dat allemaal in ons hebben. Je hoeft er maar in te geloven. We zijn ons er meestal niet bewust van, we zijn niet gewend om er gebruik van te maken en we denken er niet n geoefend te zijn en plakken er per omgaande een label op van “zweverig”. En daarmee sluiten we die energie voor onszelf en anderen af. We zoeken maar een specialist, een therapeut of een arts op omdat we onszelf in ieder geval hierin niet vertrouwen.

Dit keer, met de stem van mijn vader in mijn hoofd en daarnaast inmiddels steeds meer kennis van het werken met energie en geluid behandeling, gaf ik het een kans. Ik nodigde mijn lichaam uit en stimuleerde het om uit eigen kracht sneller te genezen. Om me die innerlijke herstelkracht te laten zien.

Ik begon aan mijn herstel bij te dragen met positieve en stimulerende aandacht, gedachten en met energie werk (In het Boeddhisme gebruiken we voor enkele van die methoden het woord Metta daarvoor). En met die energie uit jezelf heb je de mogelijkheid om verbinding te maken met welke cel in je lichaam dan ook, met ieder orgaan en met elk weefsel. Je steunt je eigen geneesproces. Het is niet meer en niet minder dat gebruik maken van energie die iedereen in zichzelf heeft om niet alleen andere organismen maar ook jezelf te genezen.

Een wonder? Nou in ieder geval niet langer als je er in gelooft dat het in jezelf aanwezig is om daarmee niet alleen jezelf maar ook anderen te helpen. Van harte aanbevolen en… als je het nog steeds zweverig vindt… baat het niet dan schaadt het niet.

Frans Captijn


www.captijninsight.com


vrijdag 3 februari 2017

Makkelijker studeren en met veel betere resultaten door wat van je ‘verveel tijd’ anders te gebruiken.

Drie weken geleden werd ik bezocht door een Chinese moeder en haar dochter. De dochter studeerde en was voor haar moeder de tolk. Ze gaf aan dat haar moeder geen rust in haar hoofd kon vinden en hetzelfde gold voor haar. Ze hadden gehoord dat ik hier Mind Manage Trainingen organiseer en wilde daar eens wat meer over te weten komen. De dochter, die werkelijk super geïnteresseerd was, wilde voornamelijk weten of er een manier was om makkelijker te studeren en daarbij ook betere resultaten te halen. Ze vulde direct er bij aan dat ze weinig of geen tijd had omdat ze veel te druk was met alles wat er in haar leven, met haar studie en om haar heen gebeurde.  

En opnieuw, ik kan het niet helpen, een samenloop van omstandigheden. Een voormalige brandweercommandant uit mijn regio, die nu in de regio Rotterdam-Rijnmond werkt, stuurt me diezelfde week een artikel uit het Algemeen Dagblad (AD) met de titel: “Mobieltjes uit, Boeddha aan” over het Boeddha Festival in Rotterdam. Met een big smile vroeg hij me: “Ben je filialen in Nederland aan het openen?”  

Twee simpele antwoorden met wat uitleg om die antwoorden wellicht wat beter te begrijpen.

# Ja het is mogelijk (er is zelfs wetenschappelijk bewijs voor) om gemakkelijker te studeren en daarbij betere resultaten te halen.
# Nee, ik ben geen filialen in Nederland of waar dan ook in de wereld aan het openen en zal dat ook nooit doen.  

Om maar met dat laatste antwoord te beginnen. Ik heb gemerkt dat de omgeving, de biotoop, waar je woont en werkt van essentieel belang is. Het levert je de basis energie, flow / bezieling, om optimaal dat wat je te delen hebt te brengen. Ik heb hier in Thailand mijn thuis gevonden. Een en ander houdt niet in dat ik soms niet op andere plekken in de wereld met mijn activiteiten vertoef. Basis voorwaarde daarbij is echter dat ik me op die plek goed voel om te kunnen stromen en deelnemers letterlijk met de activiteiten die we daar op die energierijke plekken doen verbonden zijn. Inderdaad, zoals het artikel in het AD aan geeft even tijd voor rust voor zichzelf nemen. Hun mobieltjes dus uit.
En bij mij draait het in die en in mijn programma’s om - voor velen als zweverig gezien - de Boeddha te ontdekken. Van huis uit ben ik nog steeds bouwkundig ingenieur en brandweercommandant. Haal het zweverige er maar even af en denk en praat niet in stereotypen.

En wat dat gemakkelijker studeren en het daarbij ook nog eens bereiken van veel betere resultaten betreft is de onderbouwing eigenlijk heel eenvoudig. Je moet een aantal dingen die je je in je leven spelenderwijs hebt aangeleerd afleren. Je moet je bewust worden en inzicht krijgen in je gedrag. Je moet leren je op een juiste manier te concentreren de juiste inspanning daarvoor te leveren en jezelf een nieuwe routine eigen maken die je meester over je geest in plaats van slaaf van die geest te worden en te blijven.

Niet of nauwelijks tijd daar voor hebben? Ook daarop is het antwoord heel eenvoudig en de onderbouwing volgens mij simpel te begrijpen.
Laat me niet lachen. Je houdt jezelf namelijk totaal voor de gek met je zelf verzonnen Generale Excuus. Voor de meerderheid kent het leven heel, heel veel ‘verveel tijd’ en ‘wacht tijd’. En als we ons vervelen dan hangen we voor de buis, we gaan met onze mobiel of op onze computer een spelletje spelen en chatten voor uren. Kennelijk hebben we daar meer dan genoeg tijd voor. En mensen maken zichzelf dan wijs dat ze geen tijd aan zichzelf kunnen (of willen?) besteden.

Het is een kwestie van je een nieuwe routine eigen maken. 15 Minuten, liefst vroeg in de ochtend, gebruikt om aandacht en zorg te besteden aan die centrale computer van jezelf. Je mind die alles regelt. Slechts 15 minuten per dag van die ‘boring time’ omruilen en inzetten om die mind rustiger te maken en rustig en fit te houden. Die mind oefenen door praktisch bezig te zijn met de dingen die ik reeds noemde.
Heel snel zal je de effecten merken. Meer rust in je hoofd, betere concentratie, meer verbinding, betere en helderdere keuzes, beter slapen, tijd op een dag over gaan houden, en een verlangen om meer ‘boring time’ in te zetten voor dat waar het voor jou allemaal echt om draait. Waarom? Omdat je de schatten van en in je geest stap voor stap gaat zien. Grenzeloos denken (creativiteit) en rust in je hoofd gaat ontstaan.  

Een investering in je toekomst en die betere resultaten – gegarandeerd - ook buiten je studie.

Het heeft slechts te maken met de vaste wil om die stap te zetten en de kracht om die training dagelijks te blijven volhouden.  Vooruitgang en groei volgt vanzelf…


Frans Captijn

www.captijninsight.com