vrijdag 2 oktober 2015

Zit veel beter in je vel! Geef jezelf een gratis duurzame energy boost.

Vanuit de marketing en ‘sociale’ media worden we langzamerhand overstelpt met producten die we toch echt en eindelijk zouden moeten gebruiken om ons beter te voelen. Om (nog) beter in ons vel te zitten. Gezonder dit… en gezonder dat…. Je betaalt er een aardige prijs voor en of het allemaal écht nodig is en ook op de lange termijn helpt is nog maar de vraag.

We zoeken de middelen om gezonder te leven en gelukkiger te zijn in de wereld om ons heen en hebben nauwelijks in de gaten dat we er feitelijk bovenop staan. Er zijn namelijk ook andere handreikingen. Ze werken beter en ook nog eens altijd en je hebt ze zelf in handen. Je hoort of ziet er maar weinig over omdat de wereld om je heen er niet aan kan verdienen. Ze zijn namelijk gratis. Je hoeft er zelfs niet eens voor naar een winkel of naar een on-line shop…

De kwaliteit van je leven wordt voor een heel groot deel bepaald door je gedachten, intenties en de invloed op jou van geluid, kleuren en aroma’s. En als je daar dieper naar kijkt dan kom je er op uit dat het draait om jouw omgang met de vrij beschikbare energie (met frequenties) in jezelf en om je heen. Energie waarmee je, vanuit je bewustzijn, jezelf beïnvloedt. Met dat inzicht hoef je slechts je gedrag aan te passen om je basis niveau van het hebben van een goed gevoel op een veel hoger plan te brengen.

Hieronder een afbeelding van die energie niveaus gekoppeld aan een staat van zijn; 


  
Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde frequentie/energie niveau in onze wereld zo tussen de 200 tot 250 op de hierboven afgebeelde schaal ligt.

Tijdens een college hier werd gesteld dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om jouw frequentie, en daarmee de beïnvloeding van jezelf om je beter in je vel te voelen zitten, eigenlijk heel snel te verhogen. Naast het je bewuster zijn van de positieve externe effecten op je, die je voor een groot deel zelf kunt kiezen, als geluid/muziek, kleur en geur draait het primair om jouw levenshouding. En binnen die levenshouding zijn er twee ‘knoppen’ waaraan je zelf heel gemakkelijk kunt draaien om in een positievere mood te komen.

De eerste is ‘stoppen met oordelen’. Ieder mens heeft meningen. Die zijn gebaseerd op persoonlijke achtergronden zoals bijvoorbeeld opvoeding, religie en cultuur. Jouw mening zegt echter nog niet dat dat ook dé waarheid is. Het is een waarheid, jouw waarheid, die er mag zijn. Iemand anders respecteren in zijn of haar mening over het zelfde onderwerp, er geïnteresseerd in zijn en jouw gevoel daarover slechts te aanschouwen maakt je milder. Het haalt de natuurlijke vechtlust om te overtuigen van jouw ‘gelijk’ of het uitzenden van negatieve frequenties van boosheid, angst, haat, jaloezie, etc. (waarmee je vooral jezelf ‘vervuilt’) naar een lager plan. Jouw mening blijft daarbij in takt en de mening van de ander hoeft daarmee niet beter of slechter te zijn. Het is slechts een houding van waarnemen zonder tot een goed- of afkeuring te komen. Je accepteert dat wat er is en het maakt de ander daar niet slechter of beter door. Je gaat de strijd om te overtuigen van jouw gelijk met de ander niet aan. Direct stijgt daarmee je energieveld in jezelf. Mooier nog, je stelt je meer open en zult ontdekken dat jouw mening misschien veel ruimer of smaller kan zijn door nieuwe inzichten toe te laten. En ja, dat zal in het begin even wat oefening vergen maar op vrij korte termijn zal je zien dat je anders, vrijer en blijer in de wereld staat. Het recht van de sterkste of beste - in woord, daad of gedachte - komt als het ware op een lager plan.

De ander is ‘plezier’. Dat is een levenshouding kiezen waarin je het kind in jezelf veel en veel meer toe laat. Waarin je meer gaat lachen, plezier maakt, speelt. Ik schreef er drie weken geleden ook al over. Laat dat kind in jezelf vrij. Breng kleur in je leven. Doe veel meer zaken spelenderwijs. Een situatie waarin fouten maken leren wordt en waarin je veel meer creatieve ontdekkingen doet dan je ooit voor mogelijk had gehouden. De aanpak van dingen wordt letterlijk lichter en je betrokkenheid verandert veel meer in geïnteresseerdheid en geïnspireerdheid. Veel minder een verkrampte houding en meer een houding waarin dingen mogen en kunnen ontstaan.

Geef jezelf een duurzame energie boost door structureel hogere frequenties in je leven toe te laten en negatieve te laten voor dat wat ze zijn. Zeker weten dat je al binnen twee weken veel en veel beter in je vel zit. Gezonder én gelukkiger.


Frans Captijn
www.captijninsight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten