vrijdag 5 oktober 2012

Het draait om Softskills. Een CV zegt niets over je kracht.


In mijn boek: ‘Speurtocht naar persoonlijk meesterschap’ heb ik het er al over. In ons werkprogramma in Thailand over bezieling dreunde de term Softskills ook weer binnen.  

De wereld om je heen hecht veel waarde aan je persoonlijke gegevens opgenomen in je curriculum vitae (cv). Een chronologische opsomming van persoonlijke feiten. Specifieke kennis en vaardigheden die kunnen worden gedefinieerd en gemeten. De zogenaamde ‘Hardskills’. Een levensloop van trofeeën. Het is haast een vast gegeven en ritueel om als bijlage bij een sollicitatiebrief te stoppen. Het geeft maar heel weinig aan van welke persoon je nu eigenlijk echt bent. Een dergelijk beknopt verslag, dat vaak bij een sollicitatiebrief zit, geeft niets weer van je essentie, je authenticiteit en je aangeboren talenten.

Dat is ook mijn bezwaar tegen bijvoorbeeld de Cito-toets die in groep 8 van de basisschool wordt afgenomen. Die toets richt zich vooral op kennis en inzicht op gebieden van bijvoorbeeld taal, rekenen, wiskunde, wereldoriëntatie en studievaardigheden. Achterliggende doelstelling is om te toetsen wat het beste vervolgonderwijs voor een leerling uit het basisonderwijs is. Talenten, natuurlijke, persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden, ervaringen (Softskills), drijfveren om je juist authentiek, met energie, gevoel en passie te kunnen ontplooien, komen beperkt of niet aan bod. Een breed inzicht op gedreven persoonlijke ontwikkeling komt daarbij in mijn ogen onvoldoende in beeld. Een cv vermeldt dat ook niet of nauwelijks.

De Poolse dichteres Wislawa Szymborska geeft in haar gedicht ‘Het schrijven van een cv.’ Betekenis aan een cv.

Het schrijven van een cv

Wat moet je doen?
Je moet een aanvraag indienen
en bij die aanvraag een cv. insluiten.

Ongeacht de lengte van het leven
moet het cv. kort zijn.

Bondigheid en selectie zijn verplicht.
Vervang landschappen door adressen
en wankele herinneringen door vaste data.

Van alle liefdes volstaat de echtelijke,
en van de kinderen alleen die welke geboren zijn.

Wie jou kent is belangrijker dan wie jij kent.
Reizen alleen indien buitenslands.
Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom.
Onderscheidingen zonder waarvoor.

Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat
En altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven.

Ga zwijgend voorbij aan honden, katten, vogels,
rommeltjes van vroeger, vrienden, dromen.

Liever de prijs dan de waarde,
de titel dan de inhoud.
Eerder nog de schoenmaat dan waarheen hij loopt,
hij voor wie jij doorgaat.

Daarbij een foto met één oor vrij.
Zijn vorm telt, niet wat het hoort.
Wat hoort het dan?
Het dreunen van papiervernietigers.

Werkgevers  willen iemand die hun functie goed kan uitvoeren. Steeds vaker blijken de ‘harde’ en aantoonbare en/of te meten kwaliteiten niet voldoende om dat te doen. Bij assessements wordt dan bijvoorbeeld gekeken of een persoonlijkheid past binnen het bedrijf, of je je kunt inleven in anderen of dat je onder druk kalm kunt blijven. In tegenstelling tot hardskills zijn deze softskills minder tastbaar en moeilijker te kwantificeren.

Als werkgevers en werknemers veel meer van zichzelf, hun onderwaterprofiel, aan elkaar zouden laten zien is er nog een goudmijn te ontdekken en vooral ook te delven. Met de dag draait het bij overheid en bedrijfsleven gelukkig steeds meer om softskills. Het zijn de softskills die er toe doen. Zeker ook daar waar het continuïteit, betrokkenheid en bezieling in en bij werk en klantenrelaties betreft.

Niet verkeerd om daar dan ook veel meer aandacht aan te besteden. Van 2 tot en met 12 februari 2013 biedt Villa-Asia samen met Le Cabinet Maastricht daartoe in Noord-Thailand een unieke mogelijkheid. Juist in een tijd die toch al bol staat van de veranderingen. Er is nog heel veel te verdienen. Een investering in de toekomst. Brochure inzien? Klik hier.

Richt je eens wat meer op de softskills. Dat is dan wel niet enorm meetbaar maar wel duidelijk voelbaar. Het draait immers om energie.

Heeft je gevoel je ooit in de steek gelaten?

Frans Captijn


Geen opmerkingen:

Een reactie posten