vrijdag 3 augustus 2012

Is tijd niet de belangrijkste factor in je leven?

Het thema van ons programma op dit moment is ‘TIJD’. Werkelijk een fantastisch onderwerp.

Een paar jaar geleden kreeg ik als lid van het college van regionaal commandanten van mijn goeie inmiddels ex-collega Hans Wink van de Veiligheidsregio Utrecht het boekje; ‘Tijd is alles’. Dat boekje is nog steeds een grote inspiratiebron voor mij en één van de dankbare dragers binnen onze retraite ‘TIJD’.

In de inleiding staat onder andere: “Tijd is alles! In ons werk draait het om fracties van seconden. Seconden die doortikken. Ook in de persoonlijke sfeer realiseert men zich vaak onvoldoende dat de tijd met de minuut doortikt.

Met die eerste genoemde tijd van ‘elke seconde telt’ houd ik me alleen nog bezig binnen de wereld van de internationale hulpverlening. Binnen ons Villa-Asia programma draait het juist om die andere tijd. Die zeer belangrijke tijd in de persoonlijke sfeer.

Onlangs zag ik hier met een aantal expats weer de inspirerende lezing van Nick Vujicic uit Australië. Dat beeld bracht in mijn herinnering zoveel vrienden, ex-collega’s en kennissen terug waarvan ik de afgelopen twee jaar plotseling afscheid moest nemen. Mensen met hun dromen over de toekomst, over hun flo, over de fantastische tijd die ze wilden gaan doormaken na hun pensioen. Die tijd kwam voor hen echter helemaal niet of bleek niet langer dan slechts een paar weken of maanden.

Nick Vujicic maakt in zijn lezing de opmerking: ‘Wat is de waarde van het bezit van zes miljoen als je nog zes seconden te leven hebt...?’ Daarna stelt hij zijn toehoorders (en dat zijn feitelijk ook wij) een belangrijke vraag die in onze ogen helemaal tot nadenken aanzet;

‘Wat als voor jou de zon morgen niet meer op gaat…?”

“Wie mis je dan? Wie had je nog willen bellen? Wat had je dan gezegd? Wat heb je in je leven niet geprobeerd wat je juist wél zo graag had willen doen?”

Wacht niet op zaken van buiten of 'bezit' om gelukkig te worden maar werk aan het geluk in jou en neem daarin initiatief. Werken aan en in jezelf is niet egoïstisch. Als je immers zelf optimaal in je vel zit kun je er ook het beste voor de wereld om je heen zijn.

Iemand die ogenschijnlijk ‘rijk’ is kan enorm arm zijn. Iemand die arm lijkt en nagenoeg geen 'bezit' heeft, we zien het hier in Thailand letterlijk om ons heen, kan enorm rijk zijn. Laat niet alles wachten tot morgen. Ga op zoek naar jouw missie, vind je bestemming en daarmee jouw plezier en geluk. Gebruik daarbij al je kwaliteiten en talenten. Ook die je misschien nu nog niet kent of die je kwijt bent geraakt. 
Zie je zogenaamde zwakheden in de ogen van anderen als kansen en weet dat je uniek én nodig bent in de wereld om je heen. Geniet van elke dag en probeer vanuit een positieve benadering te kijken en te handelen. Omring je met mensen om je heen die je waarderen om wie je bent en op en natuurlijke manier energie geven. Die je iets gunnen en je helpen op een (nog) hoger plan te komen en stappen in je persoonlijke groei en ontwikkeling te zetten. Zoek en creëer de voor jou juiste biotoop om te leven en je werk te doen.

Zonder de factor tijd lukt dat niet. Tijd is misschien wel het belangrijkste in je leven zo ontdekken we in ons programma. Gebruik dus jouw tijd goed!

Frans CaptijnGeen opmerkingen:

Een reactie posten