vrijdag 4 mei 2012

Het belang van een gunfactor voor groei

Sta je er wel eens bij stil? De gunfactor of jouw gunfactor? Misschien, onbewust, vaker dan je wilt omdat een gunfactor zo enorm vaak ontbreekt en/of bepalend is voor hoe je jouw missie of die van een organisatie kunt leven. Daardoor blijven veel kwaliteiten en talenten van mensen helaas onbenut omwille van...? Vaak macht en positiespel.

Er wordt in de openbaarheid ook niet zo vaak over gesproken. Iets wordt je gegund, dat merk je direct, óf het wordt je niet gegund. In die laatste situatie gebeurt dat vaak 'onderstrooms'. Je ziet het niet direct, er wordt door gebruik van onze 'sociale' vaardigheden geraffineerd een eind aan gemaakt. Dat zie je meestal niet maar je voelt het weldegelijk aan alle kanten knagen. Het ontbreken van een gunfactor trekt, daar waar jij zelf zo graag iets van jezelf wilt geven, de energie heel langzaam uit je weg.

In het Franse Chartres zag ik daarvan letterlijk eens een demonstratie. Een groep omstanders in een kring moest aan een persoon met een vraag midden in die kring éérst (onzichtbare) 'gun-energie' geven (wij gunnen je dat dit je lukt, twijfel niet) en nadien 'niet-gun energie' (dit mag en gaat jou niet lukken) uitzenden. De kracht van de persoon in het centrum, hoe graag die ook zijn missie wilde waarmaken, liep zichtbaar bij de tweede oefening weg. Het lukte gewoon niet om te doen wat hij graag wilde.

Als je praat over 'gun-factor' voelt bijna iedereen daar wat bij. Als je gaat zoeken op de term zelf vind je weinig concreets. Gunnen, zegt het Nederlandse woordenboek Koenen, is; graag hebben dat iemand anders iets heeft of krijgt. Toestaan, veroorloven. In het Engels komen meer afgesplitste woorden voor wat wij onder gunnen verstaan voor; Allow, grant en award.

In mijn beleving komt; 'oprecht graag hebben dat iemand anders iets heeft of krijgt en hem zijn of haar haar groei en ontwikkeling van harte toewensen' het dichtste bij. Dit overigens zonder persoonlijk winstbejag van de ander.

Er bestaan veel 'onderwaterprofielen' van mensen en organisaties. Dat onderwaterprofiel bepaalt voor een groot deel de gunfactor. Veel zaken die niet terug te vinden zijn in hoe ze zich uiterlijk profileren. Die zaken hebben vaak een enorme invloed op het krachtenspel in relaties. Tussen individuen onderling, werknemers en organisaties. Maar uitgesproken worden ze over het algemeen, buiten de bekende wandelgangen, niet. 

Wordt iemand iets gegund? Let dan op! Helaas zit daar regelmatig onderhuids een verzoek in. De volgende keer gun jij me dan toch zeker ook wat...? Ik heb jouw dochter nu aan een baan geholpen dus... Zo werkt het in onze maatschappij. Dat heet bij ons geen corruptie maar gewoon 'netjes' netwerken en/of 'gebruik maken van kruiwagens'.

Je kunt nog zoveel gestudeerd hebben, nog zo goed innerlijk en uiterlijk in je vel zitten maar er is ook nog een omgeving die je het moet gunnen. Een charme offensief leidt soms, tijdelijk, tot resultaat. Als je met je hoofd boven het maaiveld uitkomt en anderen kunnen dat goed gebruiken, dan mag je kennelijk groeien. Loop je de meerdere eer en glorie van anderen voor de voeten dan kan het soms slecht met je aflopen.

In je leven en in de vooruitgang die je wilt boeken draait heel veel om de 'gunfactor'. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen, onafhankelijke, pad te kiezen. Te gaan voor je eigen kracht, kwaliteiten en talenten. Dat scheelt omdat je dan ook anderen niet dankbaar hoeft ze zijn.


Frans Captijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten