vrijdag 28 september 2018

Wat is eigenlijk denken en waarom gaat dat zo vaak fout?

Onlangs las ik in een boek:

“Denken is het besluit nemen om te observeren en te begrijpen, ook al wordt men gestoord door zichzelf of de anderen.
Denken wil uiteindelijk luisteren – naar het oer geluid, de oer historie.”
Meester Taisen Deshimaru

Er speelt zich dagelijks wat af in dat hoofd van ons. Meer en meer informatie laten we in een steeds sneller tempo toe. Ontspannen doen we nog nauwelijks en de meeste mensen verstaan niet de kunst van het kunnen beheersen en zelfs loslaten van hun denkprocessen.

Toen ik de quote van Taisen Deshimaru las gaf me dat, jawel, stof tot denken en inzicht en die gedachten en dat inzicht wil ik in dit blog maar eens delen. Misschien hebben we er samen iets aan.

Wat is denken en waarom gaat dat zo vaak fout?
Denken heeft allereerst te maken met het nemen van een besluit. Vaak noemen we het na-denken hoewel het beter is om vooraf te denken in plaats van nadat er iets speelt. Een besluit dat we overigens bewust en meestal onbewust nemen.

Een besluit om te observeren en te begrijpen. Mooi gezegd en eigenlijk onmogelijk gedaan. We zijn gewoonweg niet (meer) in staat om zonder oordelen te observeren. En daar gaat het dan ook al heel snel mee fout. Het ‘zonder gestoord te worden door zichzelf of de anderen’ heeft daar alles mee te maken. Onze van kinds af aan programmering belet ons om ‘slechts’ te observeren. We observeren vanuit een basis houding wat de situatie ons op kan leveren of hoe bedreigend die kan zijn. Niet vanuit een vrije en onpartijdige houding. En het begrijpen heeft daarbij en daardoor dan ook altijd een ondertoon. We kunnen (en willen) dingen begrijpen zo lang ze in ons straatje te pas komen.

En wat die anderen betreft heeft dat alles te maken met wat wij denken dat anderen wel niet zouden kunnen denken. We zijn met ons denken altijd op onze hoede of we wel passen in dat wat door anderen als ‘sociaal geaccepteerd’ gedacht wordt. Pffff wat een hoop gedachten en wat een energie verbruik in ons hoofd.  

Ons denken is dan ook geen vrij proces van observeren en begrijpen. Onze programmering bepaalt de richting en vaak blijkt dan ook dat als je blijft denken hoe je altijd dacht, je altijd blijft geloven wat je altijd al geloofde. Je blijft in je vicieuze cirkel en alles overkomt je wat je altijd al overkwam.

Vrij als een vlinder, zonder oordelen, observeren en proberen te begrijpen zorgt voor een luisteren naar je ziel. Het laat creativiteit uit jezelf toe. Je verbinden met dat oer geluid, die oer historie. Luisteren naar dat wat je hier feitelijk te doen hebt. Nee, dat is niet egoïstisch. Het is de roep van het leven van je missie volgen en uiteindelijk maak je met die uniekheid jezelf en die ander het meeste blij en... je hoeft er geen haar op je hoofd over te laten denken.

Frans Captijn (Gangey Gruma) 

captijninsight@gmail.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten