vrijdag 22 juni 2012

Zet stappen in nieuw leiderschap!

Van mijn docent voor talentencoach, Willem Glaudemans, ontving ik tijdens een van onze sessies een boekje met de titel; ‘Worden wij opgetrild?’. Het omschrijft dat we in een overgangsfase van tijdperken op onze aarde zitten. De wereld is in beroering en de zekerheden die wij altijd ontleenden aan de wereld buiten je komen steeds meer te vervallen.

Niet alleen hier in Thailand, maar wereldwijd, is op 6 juni jl. aandacht besteed aan de zogenaamde Venus transitie. Die wordt gezien als een van de mijlpalen in dat veranderingsproces. Of je er in gelooft of niet, om je heen zul je als je er even bewust aandacht aan schenkt, veel veranderingen kunnen waarnemen. Niemand zal bijvoorbeeld nog kunnen ontkennen dat we nog nooit in de jongste geschiedenis zoveel hebben gehad maar ook zoveel hebben verloren. Ik doel dan op de ‘economische crisis’ die vanaf 2008 gaande is. Langzaam maar zeker komt er een bewustzijnsverandering op gang. Steeds meer gaan meerwaarde, bezieling, talenten en missie een rol spelen. Ook het leiderschap is, alweer, aan verandering toe.

Daar waar een leider vroeger veel meer werd gezien als hoofd van een team, een afdeling bedrijf of organisatie, blijkt die definitie in de praktijk steeds minder bruikbaar. In de tegenwoordige tijd van ‘multi-tasking’ hebben we in de achtbaan van het leven nauwelijks oprechte aandacht bij de individuele dingen die we doen. De kans op fouten neemt toe, de kwaliteit verminderd en het gevoel van betrokkenheid is vaak ver te zoeken. Daarbij geldt dat ook het nagenoeg uitsluitend sturen en controleren op outcome en korte termijn resultaten ook zo langzamerhand de grenzen heeft bereikt en de veerkracht uit een organisatie haalt. De zogenaamde grip op het proces willen houden zorgt voor verstarring. Inzetten op ‘loslaten’ en het accepteren van menselijk uitlegbare fouten daarentegen draagt bij aan het leren van situaties, flexibiliteit en creativiteit.

Een leider opgewassen tegen de jongste toekomstige tijd, een tijd die feitelijk al is aangebroken, is veel meer de persoon die in een positie zit om andere personen op een positieve manier te be├»nvloeden. Leiderschap is daarin veel minder een rol dan juist een activiteit. Een activiteit om het beste uit mensen te halen  en ze zelf te laten ervaren dat ze veel meer unieke eigenschappen in zich hebben die kunnen bijdragen aan (werk) processen dan ze zelf dachten. Die vorm van leiderschap kun je misschien met een modewoord wel authentiek leiderschap noemen. Het is geen vorm en je hoeft er ook geen grote groepen mensen mee aan te sturen. In iedereen zit immers een leider.
Die vorm van wat er in jou zit ontdekken is de moeite waard in de wereld die momenteel bol staat van verandering en transitie.

Willem Glaudemans schrijft er over: ‘Deze tijd vraagt van ieder van ons om je authentieke plek in te nemen, en te doen waarvoor je gekomen bent. Dat is de plek waar je de stormen van deze tijd het best kunt weerstaan en niet omver geblazen wordt. Je bent waarschijnlijk niet bij toeval juist in deze tijd ge├»ncarneerd. Je bent gekomen om jouw bijdrage te leveren aan dit heel spannende en unieke proces.’ Mooier kan ik het eigenlijk niet zeggen.

Zet dus stappen in nieuw leiderschap en straal jouw potentie en energie naar jouw omgeving die je nodig heeft uit! Maar… voordat je dat kunt moet je beginnen bij jouw persoonlijk leiderschap. Hoe leidt jij jezelf en hoe ga jij die transitie in de nieuwe tijd aan?

Wil je er eens bewust aan werken in een omgeving die zich daar uitstekend toe leent? Villa-Asia organiseert, specifiek gericht op deze transitie en nieuwe vorm van leiderschap, werkprogramma’s in zowel het Nederlands als in het Engels. Kom naar Villa-Asia en ervaar wat het ontdekken van jouw missie er juist straks toe doet!

Frans Captijn1 opmerking:

  1. Leiderschap is eigenlijk altijd mensen motiveren om het beste uit zichzelf te halen. De oude, autoritaire leider bestaat in onze contreien niet meer. Leiderschap is inspirerend en motiverend. Het geloof in uw doel en de anderen daarvoor enthousiast maken. Leiderschap is het waarom invullen, en niet het hoe of wat. Eva Joos. www.goaltrainingen.nl.

    BeantwoordenVerwijderen