vrijdag 8 juni 2012

Heb jij zicht op het 'onderwaterprofiel' van mensen en organisaties?

Als mensen in een organisatie gaan werken is het goed om van die organisatie een beeld te hebben. Dat beeld is meestal niet compleet. Vaak blijkt van de buitenkant alles mooier en aantrekkelijker dan in de situatie dat je er al een tijdje werkt. Je ziet dus slechts de bovenkant van ‘de ijsberg’. Dat betekent dat er vaak nog een veel groter, onzichtbaar, gedeelte onder zit. De onderkant. Voor het gemak heb ik hiernaast dan ook het zo bekende plaatje eens omgedraaid om juist die onderkant eens wat meer te belichten.

Die onderkant is moeilijker te vatten. Er zitten veel zaken onder de waterlijn zo zal bij nader onderzoek blijken. Hoe je naar die zaken die je dan mogelijk ontdekt kijkt is ook nog weer eens per individu verschillend. Ieder leeft immers in zijn eigen definitie van de werkelijkheid. Je meet zaken af naar je eigen beeld, gevoel, normen & waarden. Je kunt er van uit gaan dat het speelveld, als je je er in verdiept, toch net wat anders is dan je eerste indruk die je krijgt.

Zoals dat voor organisaties meestal geldt, zo geldt dat ook voor individuen zelf. Ook weer persoonsafhankelijk speelt er bij mensen op de achtergrond veel meer dan voor een werkgever zichtbaar als ze op die felbegeerde functie komen solliciteren. Te vaak, is mijn ervaring, komen mensen zeer gepassioneerd over. Als ze ook nog eens aan de vereiste functie-eisen voldoen en over de gewenste competenties beschikken maken ze goeie kans om benoemd te worden. Na enige tijd blijkt de passie toch sterk verdwenen en begint de rechtspositieregeling en die zaken waar men juridisch recht op meent te hebben de boventoon te spelen. Groepen mensen jutten elkaar daarin ook nog eens aardig op.

Zowel van organisaties als van individuen zijn er dan ook veel zaken die niet terug te vinden zijn in formele documenten of in heldere, duidelijke en tastbare zaken. Die zaken hebben vaak een enorme invloed op het krachtenspel tussen werknemers en organisaties maar uitgesproken worden ze over het algemeen, buiten de bekende wandelgangen, niet.

Mensen en organisaties kennen dan ook een zogenaamd ‘onderwaterprofiel’. Daar waar je zowel bij jezelf als de organisatie waarin je werkt of waarvoor je wilt gaan werken niet alleen in de functieomschrijving en voorwaarden óók overeenkomsten vindt in de drijfveren die je vindt in het onderwaterprofiel werkt het echt voor een zekere tijd super met elkaar. In het tweede boek dat ik aan het schrijven ben ga ik er dieper op in. 

Je vooraf in dat onderwaterprofiel proberen te verdiepen (wat overigens niet gemakkelijk is) heeft niet alleen zijn charme maar behoedt mensen én organisaties er voor dat de gepassioneerdheid van beiden gelijk na de eerste werkdag al in de slop raakt. Derhalve de tijd om in te investeren meer dan de moeite waard.


Frans Captijn

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten