vrijdag 10 januari 2014

Leven is simpel. We maken het onszelf alleen steeds moeilijker.Is het eigenlijk niet raar? Het lijkt wel of we steeds meer twijfelen aan dingen die in ons leven gewoon heel simpel zijn. 

Confusius zei eens: “Leven is eenvoudig, maar we willen het steeds maar moeilijker maken.” 

De wereld wordt alleen maar complexer ondanks alle zogenaamde hulpmiddelen waarover we tegenwoordig  de beschikking hebben. 

De hang naar complexiteit is ons handvat geworden om dingen te doen. Het lijkt wel of er tegenwoordig helemaal niets meer eenvoudig kan of mag. Een beslissing nemen, plannen maken, een vergadering – ze gaan allemaal gepaard met complexe en tijd vretende processen. Iets wat vroeger soms zo eenvoudig was is inmiddels verworden tot een “Techniek” en wordt vanuit een 'SMART' aanpak benaderd. 

We bediscussiƫren zaken en gaan voor overtuigen in plaats van door middel van een dialoog eens oprecht naar elkaar te luisteren. Je wordt hondsmoe van het werken volgens de door onszelf verzonnen moeilijke regels en technieken om zaken nog op te kunnen lossen, te beheersen. Daarnaast raak je ook nog eens gefrustreerd door de uiteindelijk beperkte productiviteit en kwaliteit van je werk.

Zodra iets dat simpel is op een technische wijze wordt aangepakt wordt het juist alleen maar moeilijker. Meestal gaat dat ten koste van je bezieling en creativiteit. Het wordt nooit meer simpeler. We vergeten dat we al lang, of nog steeds, weten hoe we dingen eenvoudig kunnen doen maar hebben zo langzamerhand het lef niet meer om ze op een gemakkelijke manier eenvoudigweg ‘zomaar’ op te lossen. We zijn onderdanige studenten van moeilijke processen geworden. In een tijd van zoveel techniek om dingen simpel te houden wantrouwen we iedere simpele oplossing. We verspillen vaak liever onze tijd. Waarom hebben we in vredesnaam voor dingen die simpel zijn en waren zoveel tijd en geld gestoken om er processen voor te ontwikkelen?

Eenvoud kent krachtige partners: gezond verstand, creativiteit en bezieling tussen mensen. Vaak lachen mensen als ze, achteraf, zien hoe makkelijk een oplossing was door hun gezonde verstand te gebruiken bij een ‘probleem’. Een opluchting en teken van herkenning. 

Echte veranderingen beginnen met zo iets simpels als oprechte verbinding tussen mensen. Met elkaar praten over dat wat hun bezig houdt. Gesprekken waarin je je angsten en dromen deelt zijn de bakermat voor zinvolle stappen die je leven zinvol kunnen veranderen en de hoop voor je toekomst herstellen. 

Frans Captijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten