vrijdag 10 februari 2012

Tijd voor business engagement?

We leven in een duurzaamheidtijdperk én in een periode waarin zaken doen niet meer als vanzelf gaat. Biedt een tijd van crisis niet dé kans om eens te kijken naar business engagement en animation?


Zonder er vaak bij stil te staan functioneren veel organisaties nog als machine. Geprobeerd wordt grip te houden met termen als 'output', 'meten is weten', 'smart', etc.. Die indicatoren en systemen lijken op het scorebord wel 'hard' maar wordt daarmee nog wel op de wedstrijd gelet? Hoe staat het oprecht met de geleverde kwaliteit? Voelen mensen zich daarbij en daaraan verbonden?


Bind je je vanuit oprechtheid aan je klanten en willen zij dat nog wel aan jou? Draait het voornamelijk om prestaties, grip, proces, hard zaken doen en klinkende munt of, in een juiste balans, steeds meer om gevoel, inspiratie, waarden, drijfveren, loslaten, structureel resultaat en relaties. Speelt prijs of juist kwaliteit (als liefde in actie) en service veel meer een rol?


In Nederland spenderen we jaarlijks ca. 5 miljard euro aan uitstroom/afvloeiing van mensen uit organisaties. Slechts 20% van medewerkers in organisaties zit in 'flow' van prestatie. Economische schade blijft aardig verborgen zou je kunnen zeggen. Oprechte relatie, waardevolle creatie en informatie doen er toe. Op de werkvloer 'werken' inmiddels vaak al vier verschillende generaties 'samen'. De jongste generatie(s) vragen gebruik van hun specifieke kwaliteiten en talenten, aanmoediging vanuit prestatie, betrokkenheid, verbondenheid & vrijheid, zingeving in werk, (gevoels)waarde, betekenisvolle relaties én bezieling.


Wat doet er voor jou en voor je organisatie écht toe? Wat bezielt je/jullie in de samenwerkingsorganisatie- en relatie. Waar zitten overeenkomsten en verschillen? Wat inspireert je in elkaar? Wat laat je/laten jullie uit jezelf zien en in hoeverre verdiept dat interne en externe relaties en draagt dat van harte bij aan (nog) betere prestaties?


In mijn beleving is de tijd meer dan rijp voor business engagement en business animation!


Zweverig? Jammer van je tijd? Geitenwollen sokken? Kunnen we niet eindelijk wat zinvols gaan doen? Misschien, en zeker in deze tijd, draait het in mensen en organisaties juist wel heel erg om dat woord 'zin-vol'.
Business engagement of animation heeft niets te maken met religie en is geen soort New Age. Het heeft te maken met opnieuw verbinden, bezieling, inspiratie, innerlijke kracht en daarmee met 'drive', 'flow', passie, relatie en energie in en van mensen en organisaties. Business engagement is succesvol door deskundigheid en relaties die vanuit verbinding en bezieling komen.


Het kan! Een werkomgeving waar iedereen met energie, passie en een positieve houding in 'flow' aan het werk is. Wanneer je mensen vertrouwen geeft, ze inspireert (door uit te dagen) en aanspreekt op het beste wat ze in zich hebben, dan zijn ze tot wonderen in staat. Inspiratie en oprechtheid wordt door zowel collega's als door klanten gevoeld en draagt bij aan een nieuwe en/of goede balans in (langdurige) relaties en prestaties en daardoor tot een betere business performance.
Een (nog) hoogwaardiger product wordt geleverd en door vrijgeven (loslaten) en vertrouwen kan groei op een natuurlijke manier en met minder energie plaatsvinden. Daarbij moet je echter vertrouwen hebben in (structurele) resultaten op iets langere termijn.


Wil je werken uit bezieling? Dan moet je eerst erkennen dat er zoiets is als een hoger doel waarvan je ten dienste wilt staan. Het is het verlangen om bij te dragen aan iets dat verder strekt dan de zorgen voor je eigen belangen en het schoonhouden van je eigen straatje. Bezieling kun je zien als het geheim van de kok. Missschien een interessante invalshoek. Niet primair gaan voor effecten op de korte termijn maar, in duurzame zin, een blijvende magnetische kracht zijn.  


In ons duurzaamheidtijdperk zijn mensen nodig die, vanuit intermenselijk contact, met oprechte  verbinding en bezieling betrokken zijn bij hun werk, hun collega's en hun klanten. Daarmee werkt een organisatie op een natuurlijke manier aan groei en vertrouwen in plaats van aan 'lijfsbehoud'.


Goed dat hierin steeds meer bedrijven en organisaties interesse tonen. Terug naar de menselijke maat. Een opwekkende gedachte!

Frans Captijn


Geen opmerkingen:

Een reactie posten