vrijdag 25 december 2015

School bereidt je niet voor op het leven. Thaise scholen hebben een andere aanpak.

Een paar weken geleden ontmoette ik in mijn werk een man uit Amerika. Hij vertelde me dat zijn zoon en dochter beiden een universitaire opleiding hadden afgerond. Hij was er trots op. Zijn gevoel was alleen inmiddels erg dubbel daarover. Zijn twee kinderen worstelde met veel problemen in hun leven. Naar zijn idee waren ze, ondanks hun goede opleiding niet voorbereid op het leven van hun leven. 

"Nu ze een paar jaar aan het werk zijn hebben ze allebei ontdekt dat ze in een system functioneren. Ze hebben in een specifieke richting kennis opgebouwd om dat systeem te dienen maar hebben geen enkele levensles opgedaan. Ze hebben zo veel jaren gestudeerd maar tijdens die studies hebben ze niet geleerd hoe ze met het leven moeten omgaan. Het belangrijkste in het leven is om er wat van te maken. School bereidt je niet op het leven voor. Er zijn voorbereide richtingen die je kunt kiezen maar meestal dienen die niet alle talenten die in individuele kinderen aanwezig zijn.

Ouders, voor zover ze al levenservaring hebben, zijn minder dan ooit beschikbaar om hun kinderen levenslessen bij te brengen. Ze zijn te druk met het verdienen van het geld dat ze nodig hebben om hun gekozen levensstijl te bekostigen. Een stijl waarvan ze denken dat het ze het meeste geluk oplevert. Op zeer jonge leeftijd gaan kinderen al naar de kinderopvang. Er is geen of onvoldoende tijd voor kinderen om zich in het leven te ontwikkelen. De ‘Straat Universiteit’, als de plek om levenslessen te leren, verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Het school systeem draait om lees, herinner en herhaal. Digitale ‘baby sitters’ en ‘au-pairs’ houden kinderen bezig zodat ze hun ouders zo min mogelijk in hun digitale ritme verstoren. Maar levenservaring opdoen…? Basis vaardigheden om te overleven en veilig te blijven zijn in de meeste schoolsystemen niet aanwezig. Steeds minder veerkracht, om zich te kunnen aanpassen aan dat wat leven heet, is aanwezig.”

Toen ik naar zijn verhaal luisterde herkende ik er veel in. In mijn beleving zijn scholen voor het merendeel in onze zogenaamde geciviliseerde wereld bezig kinderen voor te bereiden om het systeem te dienen. Soms denk ik zelfs wel eens dat we niet meer zijn dan ons Burgerservicenummer om geld in het laadje van dat systeem te kruien. En natuurlijk, als je deel uit maakt van een groep dan moet je op een nette manier je bijdrage aan de groep leveren. Maar waar leer je levens vaardigheden en kun je al je talenten ontwikkelen. Ik denk dat deze Amerikaanse gast niet helemaal de plank mis sloeg met zijn verhaal.  

Scouting is in Thailand deel van het basis les programma.  
Thailand geeft een manier hoe scholen weldegelijk meer op het leven kunt inspelen. Ze hebben Scouting als verplicht onderdeel in het lesprogramma. Het is er voor jongens en meisjes ongeacht religie en afkomst. Scouting op school staat zowel bij de Thaise overheid als de bevolking hoog in het vaandel. Zelfs de leden van de Koninklijke familie zijn hooggeplaatste en zeer betrokken leden. Koning Bhumibol (Rama IX), is de hoofd Scout en beschermheer. Onder zijn beschermheerschap is scouting in Thailand gefloreerd. Scouting ontwikkelt steeds meer programma die inspelen op de wensen van de jeugd en van het land zelf.

Scholen in Thailand mogen zelf hun reguliere Scout dag van de week kiezen. De studenten komen dan in hun scout uniform naar school. Na het ochtendprotocol is er dan inspectie. In de dag komen de scouts als groep of troep of als jaargroep bijeen. Ze leren door praktijk oefeningen en van theorie.
Al de activiteiten zijn gericht op weerbaarheid van het individu en dienstbaarheid aan de samenleving. Gekoppeld aan de fundamenten van scouting. Ze vormen een uitdaging voor een goede fysieke conditie, opbouw van sociale vaardigheden en een goed moraal. Scouting levert de studenten een basis om goede burgers te worden die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor hun familie en voor de samenleving.

Omdat Scouting vast en verplicht onderdeel van het schoolprogramma is, moeten de studenten aan het eind van ieder semester examen doen.

Thaise Scouts nemen ook deel aan een grote variƫteit van opleidingsactiviteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van het land en in relatie tot openbare dienstverlening. Het helpen van het opruimen van openbare ruimtes, eerste hulp bij ongelukken, optreden als verkeersregelaar, ondersteuning bij rampen, en natuur en milieu.

Thaise Scouting heeft veel publiciteit gekregen vanwege zijn indrukwekkende werk tijdens noodsituaties zoals het optreden als ambulance- en eerste hulp teams, het helpen van de brandweer en het assisteren bij overstromingen.

Ik ben blij dat mijn kinderen een aantal jaren ook op scouting hebben gezeten. Trots ben ik op de mensen die hun tijd en energie stoppen in het begeleiden van deze groepen jeugd. Ik denk noodzakelijk om het steeds grotere gat te overbruggen in het niet of onvoldoende leren hoe te (over) leven in het leven


Frans Captijn
www.captijninsight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten